Sida:RD 1935 34.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

2 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 1.


att riksdagen må. 1) för jordbruksdepartementet fastställa följande

Personalförteckning.

Befattning Lönegrad

Tjänstemän å ordinarie stat. 1 statssekreterare, arvode enligt 5 § i avlöningsreglementet ....................................................... 1 expeditionschef, arvode enligt 5 § i avlöningseglementet .................................................... - 2 kansliråd ..........................................................B 30 3 förste kanslisekreterare .................................... B 26 3 andre kanslisekreterare ................................ B 21 1 registrator ............. ........................... B 15 1 kansliskrivare ............... ........................... B 11 1 förste expeditionsvakt ....................... B7 1 kanslibiträde ..................................................... B7 1 expeditionsvakt ...................................................B 5 2 kontorsbiträden ................................................... B 4 Tjänstemän å övergångsstat. 1 kansliråd ............................................................ B 30 1 registrator ....................................................... B22 1 andre kanslisekreterare ........................................ B 21 1 expeditionsvakt ............................................. B 5

Tjänstemän å extra stat. 1 föredragande i regeringsrätten .............................. B 29 1 förste kanslisekreterare .................................... B 26 1 andre kanslisekreterare ..................................... B 21;

2) godkänna följande avlöningsstat för jordbruksdepartementet, att tillämpas tills vidare från och med budgetåret 1935/1936:

Avlöningsstat. 1. Avlöning till departementschefen.... kronor 24,000 2. Avlöningar till tjänstemän å ordinarie stat, förslagsvis .................. 125,8000 Anm. Avlöningar till tjänstemän å ordinarie stat, förslagsvis .............. 131,100 Avgår: för en registratorsbefattning, som skall hållas obesatt så länge den på övergångsstat uppförde registratorn kvarstår å registratorstjänsten .............. 5,304 125,796