Sida:RD 1935 34.djvu/392

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbru-ksutskottets memorial Nr 66. 5 .\\'n">snings-l lmpedijord l ment --.--i l /har ar l har l lh' har ur Summa Y areal ' -y. I l l l li l s=lim-ara" ' l<ope"kiiiing Ä r o l- h d 3 l u m ronor l Ö. I l -" '- l -, * l , l l l l

l

--l l l l l l i l 9I 47.001 l i 33I 88.70I l

12 04.00'

. I - l 1 li 04.33 . 5 76.00I - l -l l l - 11.00 l 2 59.20 l - 49.40I " 03 41.00I 655 05.3 .-.- - -- ---2- 4-01.10? - -.; - i -¿ l l - : 690; 00 07.30 -137.30 100 31.301 29,093*-J - ; l l -l l l l

  • l

l l l ,-.-.- -,----;-.- .- -113.12 - 19.20 -l19.20, -l 19.20I -|16.20 -l 32.34 1I19.26 l l l l i 1 ni 53.00 39I 33.00; 15I 34.00I 2I 22.60 Vi-91- -, Q T] oo , 1. 2-- 51.10:l l l -l 17.001¿ l 400. -; 04.00.; 300I- oi 32.001; - - 49.40II -I - '10si 33.93II 7.00 l l-l l J l :l l l 9si 37.«3II 22,300 - -i 12.33I -1 21.30J -l 13.30I 17.00f; l 03.10: -l 26.300 5; 96.00II -l 83 00II l l ' l ' l l l li l "l 237.- 3s4I-, l 288I-li 233;-l 292 -l 1,300I «- l 2,789;-l l 4 93ÛI-l 20,790I- 4,370I- 1,020/-l li 2,370 - 7,000?-l 2,550 112 301 49,842 30 li 350 - 600 - 540 - 595|- 75 -l 645 - 3,700\- l- l\'Jl\9C0l\9 C929?-D03 UYÖGN 2,s07I-' 3,000!- 23,000 -' 4,370z-I; 1,020I-I li 2,370;-l l l 7,000I-I 400;-l 300I- 2,330 - l 1 112!30: 44,122'33-I l . I l l 22,300I -l 600I-l 3405 595' 3,700|-l 090If l 29,093 4 293, 1,300I-l l 330 -l l 73/ l -Ã| l l l l l l 1920 39,, 1934 ='=*/5 1920 H/4' 1934 l/5 1920 2*/1 1934 1/,, 1920 28/4 l 1934 lf"/,, 1920 29/, 1934 H/5 1932 23/,, 1934 1°/-, 1932 ff/6 1934 lf-/2 1932 "/6 193419/2 l 1932 3/6/ 193416/,l 1932 3/6 1934 16/, Ga \\ 90 Û l-Å 1932 934 -o,, l-4 1933 "l 934 2"/3 1932 "/l l 193412/, 1932 "'/l, f 1934 12/, 1932 *l/,, 1934 12/, K.B:sprotJ 1934 H/6 l l

l

2*/1, 1934 °/2 "l 1934 G/6 1934 3/8 1934 23.-5 1934 9/3 1934 "/8 1934 3/-., 1934 19/-,, 1934 l*/, 193421/51 9/J 1934 3/Ji l"/1, 1934 *-/4 l 1933 1934 /3 1934 3/3 1934 9/, 1931 1933 l Kronor lö. Kungl. brev Köpebrev Tilltrlde l *l l l 1933 1*/, 1933 H/,, 1933 1*/3 1933 1:/, 1933 1 /3 1934 H/, 1933 1*/3 1933 H/, 1933 H/8 1933 H/, 1933 H/, 1934 H/3 1933 1-/3 1933 H/, 1933 H/3 1934 1*/, 1934 1*/, 1934 H/, 1934 H/, 1934 H/, 1934 1*/, 1934 1*/, 1932 H1, 1934 1*/, l l l l l 'l