Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/148

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


116 Nr 3. Torsdagen den 18 januari. Föredrogs och godkändes kanslideputerades memorial nr 1, angåendeantagande av tjänstemän 1 riksdagens kansli. Avgåvos och bordlades nedannâmnda motioner: nr 36, av herr Boman m. fl., om utvidgning av de i lagarna omkommunalstyrelse på landet och kommunalstyrelse i stad förekommandejåvsbestämmelserna; nr 37, av herr Nylander, om tull å ammoniumsulfat; nr 38, av herr Bengtsson m. fl., om ökat anslag till främjande i allmänhet av nötboskapsaveln; och nr 39, av herr Bengtsson m. fl., om ökat anslag till främjande av mindre jordbruk. Anmäldes och bordlades bankoutskottets memorial: nr 1, med överlämnande av fullmäktiges i riksbanken till bankoutskottet avgivna berättelse; och nr 2, med överlämnande av fullmäktiges i riksgäldskontoret till innevarande riksdag avgivna, till bankoutskottet avlämnade berättelse. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 11.08 f. m. » In fidem G. H. Berggren. Stockholm 1984. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner. 340335