Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
12
Förteckning å motioner i Första kammaren.


Nr

249, av herr Löfvander m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 6 § 2 mom. samt 7 och 31 §§ lagen den 28 juni 1935 (nr 434) om folkpensionering, m. m.

250, av herr Linderot, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående utsträckt tillämpning av lagen den 15 december 1939 (nr 856) om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän.

251, av herr Källman m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående nedläggande av högre lärarinneseminariet m. m.

252, av herr Petersson, Emil, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1942/43.

253, av herr Petersson, Emil, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa kapitalinvesteringar i försvarsväsendets fastighetsfond.

254, av herr Wagnsson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående lönereglering för lärarpersonalen vid folkhögskolor m. m.

255, av herr Gustavson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 503) angående upplösning av vissa sammanslutningar m. m.

256, av herr Holstenson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående lönereglering för lärarpersonalen vid folkhögskolor m. m.

257, av herr Andersson, Alfred, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om åtgärder mot vanhävd av jordbruk.

258, av herr Mannerskantz m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om avverkningsskyldighet.

259, av herrar Wistrand och Ekman, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förläggningsort för nytt kårartilleriregemente.

260, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 503) angående upplösning av vissa sammanslutningar m. m.

261, av herr Bengtsson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om åtgärder mot vanhävd av jordbruk.

262, av herr Sandén m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående omorganisation av domsagoförvaltningen m. m.

263, av herr Tamm m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående omorganisation av domsagoförvaltningen m. m.

264, av herr Sandström m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till kammarrätten för budgetåret 1942/43, m. m.

265, av herr Karlsson, Oscar Gottfrid, om vissa ändringar i ordningsstadgan för riksdagens första kammare.

266, av herr Sjödahl, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1942/43 till högre kommunala skolor m. m.

267, av herr Wagnsson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1942/43 till högre kommunala skolor m. m.

268, av herr Wagnsson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till kammarrätten för budgetåret 1942/43, m. m.

269, av herr Heiding m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om avverkningsskyldighet.

270, av herr Näsström m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder till främjande av sommarvistelse på landet för barn från städer och andra tättbebyggda samhällen.