Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/278

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
Motioner i Första kammaren, Nr 137.

omständigheter, synes det skäligt att de tillerkännas ett förhöjt dyrtidstilllägg från och med ingången av nästa budgetår. Höjningen bör motsvara den procentuella förhöjning, som sedan den 1 juli 1939 tillkommit andra pensionärer och i statens tjänst anställda, men torde av praktiska skäl böra för hela nästa budgetår utgå med ett fast belopp, vilket med hänsyn till att rörliga tillägget nu beräknas efter 15 % mot 6 % den 1 juli 1939 och till att kristillägg, som nu utgår efter 12 %, tillkommit, böra bestämmas till förslagsvis 30 kronor, vilket innebär att dyrtidstilläggets belopp bör fastställas till 180 kronor per år.

Av den föreslagna höjningen följer att det av Kungl. Maj:t för dyrtidstillägg beräknade anslaget bör höjas med i runt tal 150.000 kronor.

Med stöd av det sålunda anförda hemställes,

att riksdagen måtte besluta att dyrtidstillägget åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas understödstagare från och med den 1 juli 1942 må utgå med ett från 150 till 180 kronor för år förhöjt belopp.

Stockholm den 24 januari 1942.

Helge Bäcklund.