Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7
Motioner i Första kammaren, Nr 6.

Nr 6.


Av herr Karlsson, Oscar Gottfrid, och herr Heüman angående semesterrätten för den kvinnliga sjukvårdspersonalen vid statens anstalt för

fallandesjuka.


Enligt civila avlöningsreglementet, § 52, mom. 7, punkt 2, äger kvinnlig sjukvårdspersonal, vid statens sinnesjukhus, åtnjuta semester under 25 dagar intill det år, under vilket befattningshavaren fyller 40 år, samt därefter 35 dagar.

I § 55, mom. 4, punkt 1, d, och mom. 5, punkt 1, b, återfinnas samma bestämmelser för sjuksköterskorna vid karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet.

Dessa särbestämmelser, med 5 dagars längre semester inom resp. åldersgrupper, för sjuksköterskor äro utan tvivel väl motiverade, och att inte motsvarande bestämmelser finnas för den kvinnliga sjukvårdspersonalen vid statens anstalt för fallandesjuka torde väl närmast bero på ett förbiseende då denna anstalt övertogs av staten den 1 juli 1939.

Arbetet att handhava vårdnaden av de å denna anstalt intagna torde vara lika krävande som något annat slag av sjukvård och väl motivera att den något längre semester, som statsmakterna ansett sig böra tillerkänna sjuksköterskorna i övrigt, även må gälla för den kvinnliga sjukvårdspersonalen vid statens anstalt för fallandesjuka.

Den personal, enligt den fastställda personalstaten, som den ifrågasatta förändringen skulle beröra, utgöres av en förestånderska av 2 klass, 5 översköterskor och 20 sköterskor. Av dessa senare lär, enligt uppgift, endast ett mindretal vara besatt med ordinarie innehavare.

Härav torde framgå att de ekonomiska konsekvenserna av en sådan förändring av civila avlöningsreglementet, att den kvinnliga sjukvårdspersonalen vid statens anstalt för fallandesjuka, ifråga om semester, jämställes med motsvarande personal vid statens sinnessjukhus och övriga ovan nämnda sjukhus, inte äro av den storleksordningen, att det kan motivera bibehållande av en skillnad i detta hänseende som inte är sakligt motiverad.

Med stöd av vad ovan anförts få vi vördsamt hemställa,

om sådan ändring i civila avlöningsreglementet, att den kvinnliga sjukvårdspersonalen vid statens anstalt för fallandesjuka må, i likhet med kvinnlig sjukvårdspersonal vid statens sjukhus i övrigt,