Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3
Förteckning å motioner i Första kammaren.


Nr

43, av herr Petersson, Emil, om pension åt förre vicekonsuln C. G. Fredholm.

44, av herr Björnsson, angående viss ändring i lagen om kommission, handelsagentur och handelsresande.

45, av herr Bondeson, angående viss ändring av lagen om handel med fodermedel.

46, av herr Nilsson, Bror, och herr Aronsson, angående lagstiftning till stöd och skydd åt nyblivna änkor.

47, av herr Ericsson, Herman, m. fl., om bestridande med statsmedel av hela vårdkostnaden för person, som utom riket insjuknat i epidemisk sjukdom och under sjukdomen inkommit till Sverige.

48, av herr Linnér m. fl., om förbättrad lönegradsplacering för maskinisten vid lantbrukshögskolan.

49, av herr Linnér m. fl., om förbättrade löne- och anställningsvillkor för specialläraren i fysik, meteorologi och matematik vid lantbrukshögskolan.

50, av herr Bengtsson m. fl., om ökat anslag till demonstration i hovvård och hovbeslag.

51, av herr Bengtsson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till Lägre lantbruksundervisning m. m.: Bidrag till särskilda utbildningskurser.

52, av herr Mannerskantz och herr Nilsson, Bror, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till Lägre lantbruksundervisning m. m.: Lägre mejeriskolor.

53, av herr Ohlin m. fl., om förändring av producentbidraget på mjölk.

54, av friherre Beck-Friis m. fl., om ökat anslag till bidrag till bestridande av kostnaderna för lantbruksmöten.

55, av herr Nilsson, Bror, och herr Bengtsson, om ökat anslag till undervisning för i det mindre jordbruket deltagande män och kvinnor.

56, av herr Näsström m. fl., om ändrade grunder för statsbidrag till vissa väg- och flottledsbyggnader å skogar i enskild ägo.

57, av friherre Beck-Friis, om åtgärder till främjande av den svenska ullproduktionen.

58, av herr Bondeson m. fl., om inrättande av ett forskningsinstitut för bevaringsmetoder för olika slag av livsmedel.

59, av herr Mannerskantz, om utbyggande av kristidsstyrelserna i landet med en produktionsavdelning.

60, av herr Tamm m. fl., angående det allmännas stödjande av ungdomsvård och ungdomsarbete.

61, av herr Tamm, om anslag till ungdomskonsulentverksamhet.

62, av herr Tamm, om skyldighet för skoldistrikt att upplåta skolbyggnad för frivillig bildningsverksamhet och likartad fostrande verksamhet bland ungdomen.

63, av herr Tamm, om skärpt straff för överlåtelse av motbokssprit till ungdom under 21 år.

64, av herr Holmström, om anslag till uppförande av ett varmbadhus med simhall inom Bodens garnison.

65, av herr Ström, Fredrik, och herr Anderson, Axel Ivar, om anslag till understöd åt privatflyget, m. m.

66, av herr Ström, Fredrik, om ökat anslag till institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola.

67, av herr Näsström m. fl., om viss ändring i villkoren för erhållande av statens räntefria studielån.