Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5
Förteckning å motioner i Första kammaren.


Nr

95, av herrar Wagnsson och Brandt, om anslag till svenska skolmuseet.

96, av herr Ström, Fredrik, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till understödjande av svensk folkminnesforskning.

97, av herr Ström, Fredrik, om anslag till vissa organisationers verksamhet bland barn och ungdom.

98, av herr Linderot, om vissa varors undantagande från allmän omsättningsskatt.

99, av herr Hansson, Frans, m. fl., om vissa varors undantagande från allmän omsättningsskatt.

100, av herr Nordberg och herr Magnusson, Theodor, om åvägabringande av ett särskilt skattesystem för sjöfolk.

101, av herrar Bondeson och Persson, om höjd pension åt förre föreståndaren för skånska lantbruksskolan i Dala N. Larsson.

102, av herr Wahlmark, om pension åt förra biträdet vid Uppsala universitets meteorologiska anstalt Anna Gustava Teodora Hornberg.

103, av herr Linderot, angående viss ändring i lagen om folkpensionering.

104, av herr Andersson, Albert, m. fl., om vissa ändringar i vattenlagen.

105, av herr Hansson, Frans, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till stat för svenska hydrografisk-biologiska kommissionen.

106, av herr Albertsson, om utredning angående priserna å elektrisk kraft inom landets olika delar.

107, av herr Linderot, angående omprövning av gällande ransoneringsbestämmelser.

108, av herr Karlsson, Gustaf, om viss ändring i stadgan angående hotell- och pensionatrörelse.

109, av herr von Heland m. fl., om utredning angående den militära expeditionstjänstens rationalisering.

110, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., angående lagstiftning om förverkande av vissa allmänna uppdrag m. m.

111, av herrar Åkerberg och von Horn, om ändrad ordning för utseende av suppleant för landstingsman.

112, av herr Ekman, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om inrättande av ett särskilt stift för Stockholm jämte vissa kringliggande områden.

113, av herr Näslund m. fl., om ökat anslag till upplysningsarbetet för freden.

114, av herr Franzon, om ökat anslag till bidrag till extra provinsialläkares avlöning m. m.

115, av herr Egnell m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts framställning rörande statsbidrag till vägunderhållet på landet.

116, av herr Wagnsson, om viss ändring av bestämmelserna rörande ersättning åt besiktningsmän för motorfordon.

117, av herr Larsson, Sam, om återbetalning av stämpelavgift till änkefru Hilda Söderströms dödsbo.

118, av herr Wagnsson, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning rörande revision av den vid civila avlöningsreglementet fogade tjänsteförteckningen.

119, av herrar Wagnsson och Sylwan, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning rörande revision av den vid civila avlöningsreglementet fogade tjänsteförteckningen.

120, av herr Wagnsson, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning rörande lönegradsplacering för förste bibliotekskonsulenten hos skolöverstyrelsen.