Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/769

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 284. 15 kande av folkgemenskapen på bredaste grund, att jordbrukets organisationer tillerkännas ej blott rätt att höras i fråga om sina vitala spörsmål, utan även motsvarande fria avtalsrått i prisfrågorna som exempelvis industriarbetarnas sammanslutningar, när det gäller deras ekonomiska intressen. Under åberopande av anförda skäl vilja vi hemställa, att principerna för jordbrukets prisreglering måtte så utformas, att en något större skörd icke medför ett försämrat produktpris; att prissättning i produktionsstimulerande syfte icke måtte få bäras av jordbrukets mindre gynnsamt ställda produktionsgrenar, utan medel därför genom särskilda åtgärder tillföras jordbruksregleringen; att i samband med omprövning av äggregleringen erforderliga prisförbättringar genomföras, varigenom rättvisa beredes producenterna och regleringens effektivitet tryggas; samt att jordbrukets ekonomiska och fackliga organisationer i fråga om prissättning på sina produkter tillerkännas motsvarande avtalsrätt, som industriarbetarorganisationerna beträffande medlemmarnas ekonomiska intressen. Stockholm den 10 juni 1942. Erik von H eland. Ivar Persson. Allan Holstenson. Arvid De Geer. Per Andersson. C. P. V. Gränebo. Gust. Elofsson i Vä. Gunnar Bodin. B. A. Nilsson. A. R. Aronsson. Axel Löfvander. Joh. Friggeråker. .l. A. Andersson. Ernst Eskhult. John Gustavson i Guntorp. Verner Andersson. Robert Johansson