Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
Förteckning å motioner i Första kammaren.


Nr

121, av herr Wagnsson, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om uppförande på ordinarie stat hos skolöverstyrelsen av en tjänst såsom konsulent för husligt arbete.

122, av herr Wagnsson m. fl., angående kristillägg åt amanuenserna och assistenterna vid universitetsinstitutionerna och karolinska institutet.

123, av herr Löfvander m. fl., om införande av fri undervisningsmateriel i folk- och fortsättningsskolan.

124, av herr Brandt m. fl., om viss ändring av bestämmelserna rörande statsbidrag till skolskjutsar, m. m.

125, av herr Brandt m. fl., om anslag till stipendier för främjande av högre tekniska studier.

126, av herr Ohlin, om utredning angående utbildningslån till medellös ungdom för genomgående av kommunal eller enskild anstalt för yrkesundervisning eller folkhögskola.

127, av herr Nordenson, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till understöd åt handelsgymnasier.

128, av herr Ström, Fredrik, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till ortnamnskommissionen.

129, av herr Ström, Fredrik, m. fl., om anslag till rådet för bygdekultur.

130, av herr Ström, Fredrik, om upprättande av en klinik för allergiska sjukdomar m. m.

131, av herr Franzon, om anslag till övervakande m. m. av utbildningen av elektriska installatörer.

132, av herr Franzon m. fl., angående viss ändring i förordningen om nöjesskatt.

133, av herr Andersson, Alfred, m. fl., om vissa ändringar i taxeringsförordningen.

134, av herr Ohlin, angående ändrade bestämmelser i visst fall om vad som är skattepliktiga intäkter.

135, av herr Velander m. fl., om höjning av avgifterna i postgirorörelsen samt införande av avgift för girering.

136, av herr Engberg, om befrielse för stiftelsen Seth M. Kempes Minne från arvsskatt.

137, av herr Bäcklund, om förhöjt dyrtidstillägg åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas understödstagare.

138, av herr Bäcklund, om pensionsrätt för viss i statens järnvägars tjänst övertagen personal från Sala—Gysinge—Gävle järnväg.

139, av herr Björck m. fl., om tilläggspension ät materialförvaltaren J. L. Mårtensson.

140, av herr Leander, om årligt understöd åt kabelarbetaren O. E. Wallins änka.

141, av herr Herlitz m. fl., om revision av lagstiftningen angående förfarandet hos förvaltningsdomstolar och hos övriga förvaltningsmyndigheter, vid behandlingen av frågor, som angå enskild rätt, m. m.

142, av herr Ohlin m. fl., om rätt för hustru att bära sitt eget eller mannens släktnamn eller båda i förening.

143, av herr Johanson, Karl August, om utredning i syfte att bättre trygga utomäktenskapliga barns rätt till underhållsbidrag.

144, av herr Berg, Robert, och herr Gillström, om viss ändring i sjöarbetstidslagen.

145, av herr Berg, Robert, och herr Gillström, om revision i vissa hänseenden av lagen om semester.