Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 3. 1 Nr 3. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angáende /ortsatt giltighet för förskottsstaten för försvarsväsendet, m. m.; given Stockholms slott den 3 januari 1942. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden fördenna dag, föreslå riksdagen att bifalla det* förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemsiäm. K GUSTAF. Ernst Wigforss. Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet införghans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholnisvslott den 3 januari 1942. I i Närvarande: f Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden PehnssonBRAMSTORP, WESTMAN, W1Gforss, MÖLLEP., SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGGE, ANDERSSON, Domö, Rosa.Nden, GJÖRES. Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, anför efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter: l anledning av proposition nr 296 har 1941 års riksdag med skrivelse den 26 jnni 1941 (nr 420) dels godkänt förslag till beredskapsstat för försvarsväsendet för budgetåret 1941/42, dels bemyndigat Kungl. Maj:t att, med iakttagande av vad i det vid propositionen fogade utdraget ur statsrådsprotokollet anförts, fastställa denna beredskapsstaft eller viss del därav att lända till efterrättelse såsom förskottsstat från och med budgetårsskiftet samt att ställa å förskottsstaten uppförda anslag till vederbörande myndigheters förfogande. Genom beslut den 28 juni 1941 fastställde Kungl. Maj:t beredskapsstaten att lända till efterrättelso såsom förskottsstat från och med den 1 juli 1941. Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 3. I