Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. Kapitalinvestering. VII. Fonden för förlag till statsverket. i l . I , r Finansdepartementet: Förlag för viss kreditgivning, reservationsanslag Handelsdepartementet: anslag . . Folkhushållningsdepartementetz Förlagskapital för inköp av förnödenheter, Anläggningar för oljelagring ovan jord, reservationsreseruationsanslag . . - . - -| . - .- m. m., Kronor Kronor 5,5o0,00o, | 1,17o,ooo 22,5oo,ooo Summa - 29,170,000