Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


12 Kungl. Muj:ts proposition nr /:«. 2 §. Gifter sig någon med den, som till följd av sinnessjukdom, tillfällig sinnesförvirring eller annan sådan orsak ej äger rättslig handlingsförmåga, eller ingår någon äktenskap, som på yrkande av andra maken kan för villfarelse eller svek dömas att återgå; straffes med straffarbete i högst fyra år eller fängelse. Brott, som nu sagts, må ej åtalas, där ej för brottet blivit dömt till återgång av äktenskapet. 3 §. Bedrager man genom äktenskapslöfte, som ej fullbordas, kvinna till lägersmål; straffes med fängelse eller böter. Brottet må ej åtalas av annan än målsägande. 4 §. Bereder sig någon genom antagande av falskt namn eller stånd arv eller annan familjerättighet, dömes till straffarbete i högst sex år eller fängelse. 5 §. Understicker eller förbyter någon barn, dömes till straffarbete i högst sex år eller fängelse. is KAP. 1 §. Övar man - på livstid. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 8 §. Övar någon - sex månader. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 14a §. Far någon med spådom, signeri eller annan vidskepelse, att därmed bedrägeri öva eller vinning sig förskaffa; straffes med böter eller fängelse 1 högst ett år. - 19 KAP. « 5 §. Är, vid brott, som förut sagts, eld åsatt, men varder släckt, innan den sig utbrett och skada gjort; då må straffet nedsättas, för det fall, som i 1 § sägs, till straffarbete i ett år; för det fall, som i 2 § omförmäles, till straffarbete 1