Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 19 att till Upplysningsverksamhet i utlandet angående Sverige å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett anslag av . - kronor 26,000. [4.] 11. Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reservationsanslag. I riksstaten för innevarande budgetår är detta anslag uppfört med 5,000 kronor. Jämlikt beslut av Kungl. Maj:t skola ersättningar till ledamöter och sekreterare i den s. k. pressnämnden, vilken tillsattes den 12 september 1941, bestridas av ifrågavarande anslag. Ersättning skall utgå i enlighet med bestämmelserna i kungörelsen den 29 augusti 1921 med vissa bestämmelser angående kommittéer. Arvoden, traktamenten och reseersättningar till nämndens ledamöter och sekreterare kunna för innevarande budgetår beräknas uppgå till omkring 10,000 kronor; för nämndens expenser torde böra avses ett belopp av 1,500 kronor. Med hänsyn till förefintlig reservation torde emellertid en förstärkning av anslaget med 10,000 kronor vara tillräcklig. Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Kommittéer och utredningar genom sakkunniga å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . - . kronor 10,000. Vad ministern för utrikes ärendena sålunda, med instämmande av statsrådets övriga ledamöter, hemställt behagar Hans Maj:t Konungen bifalla. Ur protokollet: Hugo Ärnfast.