Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 21 Bilaga 3. Egentliga statsutgifter. . Fjärde huvudtiteln. Utdrag av protokollet över försvarsârenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 1942. Närvarande: - Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden PehnssonBramsrom>, WESTMAN, Wie.-Fonss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, Bengqu1sfr, BAGGE, ANDERSSON, Domö, ROSANDER, GJÖRES. Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Sköld, anmäler härefter under försvarsdepartementets handläggning hörande ärenden angående egentliga statsutgifter å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42. Med förmälan tillika, att ärendena under punkterna 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14 och 17 vore av den natur, att närmare redogörelse för deras innebörd än som av det följande framginge icke borde ske till statsrådsprotokollet, varför ytterligare upplysningar borde få lämnas genom de handlingar, som komme att överlämnas till riksdagens vederbörande utskott, anför departementschefen följande. C. Försvarskrafterna. Armén. Sjukvård. [l.] 14 a. Skyddsåtgärder mot gengasförgiftning, reservationsanslag. I sklivelse den 14 oktober 1941 har armé/örvaltningens sjukvårdsstyrelse hemställt, att medel måtte anvisas för anskaffning för arméns räkning av apparater för behandling av gengasförgiftning. Sjukvårdsstyrelsen har anfört i huvudsak följande: -Armeförvaltningens tygdepartement och sjukvårdsstyrelse hade utfärdat vissa foreskmfter rörande åtgärder till förekommande samt behandling av gengasforgiftmng. Ifrågavarande föreskrifter innebure bland annat, att vid