Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 1 Nr 2. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter å tilläggsstat ll till riksstaten för budgetåret 1941/42,- given Stockholms slott den 3 januari 1942. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag angående utgifter å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42, föreslå riksdagen att, med "godkännande av de i protokollet berörda förslagen, å nämnda riksstat upptaga de utgifter, som framgå av en vid protokollet såsom bihang fogad sammanställning jämte specifikationer. 4 GUSTAF. Ernst Wigforss. Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Majt Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 1942. 2 - Närvarande: - Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden PehrssonBRAMSTORP, WESTMAN, Wloronss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGGE, ANDERSSON, Domö, ROSANDER, Gjönes. Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, anför efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter: Ä tilläggsstat l till riksstaten för budgetåret 1941/42 har 1941 års riksdag upptagit vissa utgifter på sätt en såsom bihang till riksdagens skrivelse den 20 december 1941, nr 522, fogad sammanställning utvisar. Ä en tilläggsstat li till riksstaten böra nu medel äskas för olika ändamål, som den senaste utvecklingen aktualiserat och som böra tillgodoses under det löpande budgetåret. Till en del äro anslagsäskandena erforderliga för reglering av utgifter å förskottsstaten. Beträffande den omfattning, i vilken Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 saml. Nr 2. 1