Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/342

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


180 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 5 november 1941. Närvarande: justitieråden F orssman, BELLINDER, regeringsrådet LUNDEVALL, justitierådet STERZE1.. Enligt lagrådet den 8 augusti 1941 tillhandakommet utdrag av protokoll över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 30 maj 1941, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamålet inhämtas över upprättade förslag till 1) lag om ändring i vissa delar av strafflagen, > lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten, l lag angående ändring i vissa delar av lagen den 17 oktober 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister, 4) lag angående ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten, 5) lag angående ändrad lydelse av 49 § lagen den 16 maj 1919 (nr 240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet, - 6) lag angående ändring i vissa delar av lagen den 16 maj 1919 (nr 242) med vissa bestämmelser om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper, - 7) lag om ändrad lydelse av 213, 214 och 215 §§ konkurslagen den 13 Maj 1921 (nr 225), 8) lag angående ändrad lydelse av 50 § lagen den 13 maj 1921 (nr 227) om ackordsförhandling utan konkurs, 9) lag angående ändrad lydelse av 15 § lagen den 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter, 10) lag angående ändrad lydelse av 18 § lagen den 20 juni 1924 (nr 298) om viss panträtt i spannmål, 11) (ag Om ändrad lydelse av 15 § bokföringslagen den 31 maj 1929 (nr 117), - 12) lag om ändrad lydelse av 74 § checklagen den 13 Maj 1932 (nr 131), 13) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 maj 1933 (nr 182) om vissa tvångsmedel i brottmål, På .lq