Sida:SOU 1940 12.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Till


Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet.


Genom beslut den 28 maj 1937 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för socialdepartementet att tillkalla högst sju sakkunniga för att verkställa utredning och avgiva förslag rörande underlättande och tryggande av möjligheterna för den icke jordägande befolkningen att idka friluftsliv m. m. Till sakkunniga utsågos den 18 juni 1937 landshövdingen Hilding Kjellman, ordförande, föreståndaren för statens järnvägars resebyrå Axel Ekstam, ledamoten av riksdagens andra kammare fru Ruth Gustafson, redaktören Nils Horney, dåvarande sekreteraren i Kungl. järnvägsstyrelsen Carl Nordenson, fil. dr Lars-Gunnar Romell och sekreteraren i Svenska landsbygdens kvinnoförbund fru Gärda Svenson. Herr Romell har tillika varit förordnad såsom sekreterare åt de sakkunniga intill den 4 oktober 1938, då han i denna egenskap efterträddes av numera hovrättsrådet Gunnar Carlesjö.

De sakkunniga antogo benämningen fritidsutredningen.

Utredningen har efter vederbörliga förordnanden biträtts av särskilt tillkallade sakkunniga, nämligen dåvarande revisionssekreteraren F. Rudewall, beträffande expropriation av mark för kommunala friluftsbad (under december 1937), föutvarande byråchefen i domänstyrelsen, numera överdirektören i egnahemsstyrelsen E. Lindeberg, beträffande inventering av för friluftslivet lämpliga markområden, länsarkitekten E. Friberger, beträffande bebyggelsen inom områden, som lämpa sig för uppehåll under fritiden, och t. f. jägmästaren i domänstyrelsen E. Gardell, beträffande fritidsreservat å kronoegendomar.

Enligt den 28 april 1939 lämnat medgivande av chefen för socialdepartementet har utredningen vid behandlingen av frågan om tillhandahållande av fritidsreservat och därmed sammanhängande spörsmål samrått med generaldirektören H. Malmberg och ledamoten av riksdagens anda kammare, lantbrukaren E. A. Gustafson i Vimmerby.

Utredningen, vilken, på sätt i dess direktiv förutsattes, bedrivit sitt arbete i etapper, har tidigare överlämnat:

1. den 18 december 1937, promemoria angående expropriation för kommunala friluftsbad;

674 40