Sida:SOU 1940 12.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
5

14. den 10 februari 1939 över ifrågasatt försäljning av Rävsholmen eller lägenheten Rönö 17 i Rönö socken av Östergötlands län (domänstyrelsen);

15. den 15 februari 1940 över motionen i andra kammaren nr 154 vid 1940 års lagtima riksdag, angående åtgärder mot nedskräpande eller vandalisering och förstöring av mark eller vatten inom bebyggda områden eller i dessas närhet (andra kammarens femte tillfälliga utskott); samt

16. den 1 april 1940 över förslag till disposition av kronoegendomen Stocke å Frösön i Jämtlands län (domänstyrelsen).

Genom beslut den 30 december 1939 förordnade Kungl. Maj:t, att utredningens arbete skulle fullföljas, i vad avsåge dels frågan om tillhandahållande i erforderlig utsträckning av markområden, lämpade att utgöra tillflyktsorter under fritiden för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning, dels ock spörsmålet om semester för husmödrar, men i övrigt tills vidare anstå.

Sedan utredningens uppdrag i vad avser förstnämnda fråga numera slutförts, får utredningen vördsamt överlämna Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning. Till betänkandet ha fogats särskilda yttranden av undertecknade Hilding Kjellman, L.-G. Romell och Gärda Svenson samt av herrar Malmberg, Gustafson och Friberger.

Tidpunkten, då förslag kan avlämnas rörande spörsmålet om semester för husmödrar, låter sig ännu icke angivas.

Stockholm den 31 maj 1940.


HILDING KJELLMAN
AXEL EKSTAM RUTH GUSTAFSON NILS HORNEY
CARL NORDENSON L.-G. ROMELL GÄRDA SVENSON
/Gunnar Carlesjö.