Sida:SOU 1940 12.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
7

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG.

Utkast till förordning om ändring i vissa delar av hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 (nr 566).


Härigenom förordnas, att 1 och 35 §§ hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives:


1 §.

Varje stad utgör ett hälsovårdsområde. För sådant område skall finnas en hälsovårdsnämnd, vilken det åligger att övervaka efterlevnaden av denna stadga samt de i enlighet med densamma givna föreskrifter ävensom att i övrigt ägna uppmärksamhet och tillsyn åt allt, som kan inverka på allmänna hälsotillståndet i staden.

För detta ändamål skall nämnden, bland annat, verka för:

att i staden – – –
att sunda bostäder beredas stadens invånare;
att tillgång beredes såväl till allmänna, billiga varmbad som ock, där så kan ske, till bad i öppet vatten; samt
att åt stadens invånare, i den mån förhållandena det medgiva, beredes möjlighet att inom därför lämpade områden idka ett sunt friluftsliv.
Det åligger – – – ordning meddelade.
Stadsfullmäktige må – – – annan myndighet.
Om hälsovårdsnämnds – – – särskilt stadgat.


35 §.

Varje kommun på landet, med undantag av sådant samhälle, som i 34 § sägs, utgör ett hälsovårdsområde. För sådant område skall finnas en hälsovårdsnämnd, vilken det åligger att övervaka efterlevnaden av denna stadga samt de i enlighet med densamma givna föreskrifter ävensom att i övrigt ägna uppmärksamhet och tillsyn åt allt, som kan inverka på allmänna hälsotillståndet inom området.

För detta ändamål skall nämnden, bland annat, verka för:

att invånarna – – –
att sunda bostäder beredas områdets invånare;
att, där så kan ske, tillgång beredes till billiga varmbad och till bad i öppet vatten; samt
att åt hälsovårdsområdets invånare, i den mån förhållandena det medgiva, beredes möjlighet att inom därför lämpade områden idka ett sunt friluftsliv.
Det åligger – – – del därav.