Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Kongl. Maj:ts och Sweriges Rikes Ständers Riksdags-Ordning, författad wid Riksdagen uti Stockholm den 17. October 1723.

Wi FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges Giötes och Wändes Konung etc. etc. etc. Giöre witterligt, at såsom samtelige Riksens Ständer hafwa författat en Riksdags-Ordning, och Wi med nåder och wälbehag sådant uptage; Altså hafwe Wi för godt funnit, at låta densamma til allmän efterrättelse utgå, så lydande som följer;

I.

Riksens Ständer böra hwart tredie åhr uti Stockholm, eller å någon annan ort i Riket, der högwicktiga orsaker sådant fordra, medio Januarii sammankomma, och dess emillan, antingen när de af Konungen

med