Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2558
Riksdags-Beslut. 1723.

omwårdnad, och önskar at hwar och en må komma wäl til sit hus och hem igen. Derpå stiger Konungen ut och blifwer ur Riks-Salen på wahnligit sätt beledsagad, och förfogar sig sedan hwart Stånd til dess rum.

XXV.

Innan Ständerne sedan skiljas åt, tager hwart Stånd igenom Deputarade serskilt afskied hos Konungen, samt de Kongl. Personerne, och derefter taga Stånden, igenom Deputerade, afskied af hwar annan: Men ei förbindes hwar Ledamot i hwart Stånd i synnerhet, at taga hos Konungen eller de andre Stånden afskied, utan när sådant är skiedt genom Deputerade, må hwar och en hafwa frihet, at resa hem och sedan träda til sin bestälning eller näring igen.

Till yttermera wisso hafwe Wi detta med egen Hand underskrifwit, samt witterligen Wårt Kongl. Sigill här under sätta låtit; Som skedde i Stockholm den siuttonde Octobris åhr ettusende siuhundrade Tiugu Tre.

FRIEDRICH.