Sida:Sou 1951 40.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

INNEHÅLL

Skrivelse till statsrådet och chefen för Kungl. justitiedepartementet 5
FÖRFATTNINGSTEXT
Förslag till lag om förbud mot bebyggelse m. m. inom vissa strandområden 6
Förslag till kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen om förbud mot bebyggelse m. m. inom vissa strandområden 9
MOTIVERING
I. Inledning 11
Den provisoriska strandlagen 11
Direktiven för strandutredningen 12
II. Utländska förhållanden 16
Danmark s. 16. – Finland s. 19. – Norge s. 20. – England s. 21. – Schweiz s. 23. – Tyskland s. 25. – Österrike s. 26.
III Begränsningar i jordäganderätten med hänsyn till det allmänna bästa 28
1) Legala inskränkningar 29
Inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom s. 29. – Vanhävdslagstiftningen s. 29. – Skogsvårdslagstiftningen s. 30. – Hälsovårdslagstiftningen s. 30. – Brandskyddslagstiftningen s. 31. – Civilförsvarslagen s. 31. – Byggnadstillståndslagen s. 31. – Hyresregleringslagen s. 32. – Jorddelningslagstiftningen s. 32. – Vattenlagen s. 34. – Byggnadslagstiftningen s. 36. – Lagstiftningen om allmänna vägar s. 37.
2) Allemansrätten
IV. Behovet av fritidsområden vid stränderna 44
Kronans egendomar s. 44. – Kommunernas åtgärder s. 44. – Industriföretagens åtgärder s. 47. – Den nuvarande strandbebyggelsen s. 49. – Förbudsförordnanden enligt den provisoriska strandlagen s. 50.
V. Möjligheter enligt annan lagstiftning än den provisoriska strandlagen att reglera bebyggelse och jorddelning m. m. vid stränderna
Tidigare reformförslag 53
1) Lagstiftningen om naturminnesmärken 53
2) Byggnadslagstiftningen 54
A. Tätbebyggelse 54
B. Glesbebyggelse 55
Planläggning och utomplansbestämmelser 55
Byggnadsförbud utan samband med planläggning 58