Sida:Svensk Zoologi.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

N:O 11.

AMERIKANSK BLATTA.

BLATTA americana. Kakkerlacka; på Fr. Blatte Kakerlac; på Eng. Cockroach; på Holl. Kakkerlakje.

Är rostbrun med täckvingarna längre än kroppen. Ryggskölden gulaktig med tvenne mörka fläckar, ofta i en förenade. Spröten mycket långa.

Linn. Syst. Nat. 2. p. 2042. 4. — Fabric. Spec. Ins. 1. p. 342. 5. — Ejusd. Mant. 1. p. 225. 6. — De Geer Mém. des Ins. 3. p. 435. T. 44. f. 1. 2. 5. — Brown. Nat. Hist. of Jamaic. p. 433. — Merian Ins. Surin. Pl. 1.
Denna är tre gånger större än den vanliga, men genast igenkänd genom längden af täckvingarna och spröten. Alla delar äro ansenligare, hufvud, ögon, muntrådar, men i synnerhet spröten, hvilka äro längre än kroppen. Ryggskölden, nästan helt rund, har en smutsigt gul färg, men äger ett par mörkbruna fläckar midtpå, som ibland förenas i en enda stor, att blott en ljusare omkrets synes. Bälgen och täckvingarne äro alldeles rostbruna och skinande; de sednare, mot ändan något afsmalnande, ytterst rundade och genomskinliga, med fina klufna ådror som löpa från 5 hufvudgrenar. De egentliga vingarne äro kortare än de som betäcka dem. Inunder synes bälgen mörk och mycket kullrig samt hornen och spetsarne vid bakändan längre än på den förra arten, och ändtligen de rödbruna benen fullsatta med svarta taggar. I andra omständigheter liknar denne utan tvifvel Torrakan.

Denna art är lyckligtvis icke så vand vid vårt klimat, att den kunnat kringspridas och förökas, ehuru den ej sällan följt lastade fartyg från Vestindiska stränder till Göteborg och andra ställen, men kort efter försvunnit. I det varmare Amerika, på öarna, äfvensom på fasta landet, såsom i Surinam, är den deremot alltför mycket bekant, och med skäl förhatlig för dess åverkan på alla slags lifsmedel och klädespersedlar, förnämligast ylletyger. I förrådshus af socker är den framför allt ganska allmän; äfvensom i sjelfva boningsrummen, der man om aftnarna måste genom glas-cylindrar satte omkring ljusstakarne förekomma att ljusen icke utsläckas af de omkringsurrande Kackerlackerna och andra nattflyn. Mjöl och flottaktiga saker