Sida:Svensk Zoologi.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


k:o 12.

SPOL-MASK.

ASCARIS Ldmbricoidbs. Pfi F. Suoningainen; på T.

Spuhlwurm, Darmvmrm; på Fr. Strongle, Ver cylinr

driqne; på E. Roundworm, roimd Gul-worm;

på D. Menneske-orm, Spol-orm; på Jtal.

V er me tondo.

Krappen ar trind och spolformig, åt båda andarna afsmalnande, med 4 längsefter hela kroppen löpande linier. Hufvud-än dan försedd med 5 små knölar eller vårtor. Stjert-spetsen trubbig med anus nära intill såsom en öppning på tveren.

Linn. Syst. N*. ed. O ni el. r. 6. p. äoag. T.jusd. Faun. Srec. p. 5<>4. Cl. 6. Vbkmbi. Ord. 1. lotesiioa. — K. Veit. Ak. Handl. 1776.s. 140. 5i5. 5i8- ub. 8. f. 1. a. —Jorden* 1 ntomol. des Menscbl. Korp. a. p. aa. T«b. o. fig. 6-15. — filoriis Abbandl. d. Eingew. Wurm. $.24. tab. 8. f. i-6. — Blumenbach Handb. d. N. G. p. 411. tab. 1.1". 2. — Zeder Erste Nacbtr. p. a6.(Fusaiia Iumbricoides). — Ravn Dissert. de Ascar. Lumbr. Gotling. 1779.

T- orntiden ansåg blindvis förruttnelsen och jäsning af djur och vextämnen såsom en skapande kraft till Inelfvemaskarna. Denna villfarelse, nedgången i arf till sednare åldrar, förbyttes hos dessa i flera andra, icke mera verkliga och sanna. Man liknade dem dels vid smittande ämnen kringförda af luften eller med födan nedsväljda, dels höllos de lör Baiter af andra utom kroppaina befintliga maskkr.ik, ljusare begrepp hafva omsider bevisat, att dessa fordom tvetydiga varelser äga sitt upphof och sitt hemvist inom djnrkropparHes inelfvor och i deras vätskor, hvarest de, i följd af deras egen natur, välta och fortplantas; att de finnas icke endast hos menniskor, utan hos andra däggande djur, hos fåglar, fiskar, amfibier, ja, hos sjeliva insekterna, och kanske ingen enda art är dem alldeles förutan. Menniskokroppen synes dock fått de flesta på sin lott att underhålla. Icke blott tarmarne och magen äro deras boställen; man har upptäckt olika arter i musklarnes tela cellulosa, i hjernan, lungorna, lefvern, kröset och inom bukhuden; i njurarne, fettet, lifmodern och blåsan, ja i sjelfva ådrorna och lymfaliska kärlen. En Haartsoecher, Guze, Bloch, Werner, Pallas, Jordens, Zeder m.