Sida:Svensk Zoologi.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:O 12.

SPOL-MASK.

ASCARIS Lumbricoides. På F. Suoningainen; på T. Spuhlwurm, Darmwurm; på Fr. Strougle, Ver Cylindrique; på E. Round-worm, round Gut-worm; på D. Menneske-orm, Spol-orm; på Ital. Verme tondo.

Kroppen är trind och spolformig, åt båda ändarna afsmalnande, med 4 längsefter hela kroppen löpande linier. Hufvud-ändan försedd med 3 små knölar eller vårtor. Stjert-spetsen trubbig med anus nära intill såsom en öppning på tveren.

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. 1. 6. p. 3029. Ejusd. Faun. Svec. p. 504. Cl. 6. Vermes. Ord. 1. Intestina. — K. Vett. Ak. Handl. 1776.s. 140. 313. tab. 8. f. 1. 2. — Jördens Entomol. des Menschl. Körp. 2. p. 22. Tab. 2. fig. 6-15. — Blochs Abhandl. d. Eingew. Wurm. s.24. tab. 8. f. 1-6. — Blumenbach Handb. d. N. G. p. 411. tab. 1. f. 2. — Zeder Erste Nachtr. p. 25. (Fusaria Iumbricoides). — Ravn Dissert. de Ascar. Lumbr. Gotting. 1779.
Forntiden ansåg blindvis förruttnelsen och jäsning af djur och vextämnen såsom en skapande kraft till Inelfvemaskarna. Denna villfarelse, nedgången i arf till sednare åldrar, förbyttes hos dessa i flera andra, icke mera verkliga och sanna. Man liknade dem dels vid smittande ämnen kringförda af luften eller med födan nedsväljda, dels höllos de för afarter af andra utom kropparna befintliga maskkräk. Ljusare begrepp hafva omsider bevisat, att dessa fordom tvetydiga varelser äga sitt upphof och sitt hemvist inom djurkropparnes inelfvor och i deras vätskor, hvarest de, i följd af deras egen natur, välta och fortplantas; att de finnas icke endast hos menniskor, utan hos andra däggande djur, hos fåglar, fiskar, amfibier, ja, hos sjelfva insekterna, och kanske ingen enda art är dem alldeles förutan. Menniskokroppen synes dock fått de flesta på sin lott att underhålla. Icke blott tarmarne och magen äro deras boställen; man har upptäckt olika arter i musklarnes tela cellulosa, i hjernan, lungorna, lefvern, kröset och inom bukhuden; i njurarne, fettet, lifmodern och blåsan, ja i sjelfva ådrorna och lymfaliska kärlen. En Haartsoecher, Göze, Bloch, Werner, Pailas, Jördens, Zeder m.