Sida:Svensk Zoologi.djvu/232

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4o

LaPPSTYNGET.

ta af flugan, som, qvickare i sina rörelser, fäster egget i hans mungipor, hvarifrån det sannolikt befordras genom lungan till magen. Eggen sägas vara mörkare än hos den förra, hvilken flugan utom i storleken ganska mycket liknar, men är i sin hushållning desto mer åtskild, hvarjemte dess under svansen på hästen länge synbara larver, i likhet med de så kallade taggar af den bekanta krämpan, göra henne förtjent af det systematiska namn hon bär.

Tab.— Fig. 8. en hanfluga af Läppstynget.—9. Larven. — 10. Puppan; alla i nat. storlek.

6. NOS-STYNGET.

OESTRUS Nasalis. Vingarne äro ljusa utan fläckar, men yttre kanten något mörk. Hufvudet och Bålen helt och hållit betäckte med brunt ludd äfvensom bakre delen af bälg en,

Linn. Syst. Nat. 12. p. 969. (Hanen). —- Faun. Su. n. 1732. (Tlonan)i — Syst. Nat. ed. Gmel. 1. 4- V 28io. — Clarh L c. p. 3afi. t. a3. f. ig— ig. (OE. Veterinus)! — Fabr. Syst. Autl. p. 250. S. (OE. V^terinus). — Ef, Entom. Syst. 4- P- 252, (OE. Ec£ui). — De Geer Ins. 6. p. 296. t. i5. t". 40. (Larven).

1 lär de begge sistnämdes Larver dölja sig i magen och tarmarne, så dväljas dennes och den iöljandes i halsen och hufvudet. Nos-styngets har också Hästen fått på sin lott att framföda. Den är rödaktig till färgen, eegformig men platt i den trubbiga .ändan, mellan lederna försedd med taggar och i toppen med de krökta hakarna. Sjelfva flugan är nästan större än Läppstynget. Ett brunt ludd betäcker hufvudet och bålen och undra sidan af kroppen. Honans bälg är nästan bar, blott med ljusa hår beströdd." Hanens deremot har mycket ludd, på första segmentet hvitgult, det andra svart midtpå ryggen och rödaktigt åt sidorna, och de öfriga af samma färg som bålen, hvars jemna betäckning utan tecken till tverränder eller fläckar ger ett godt skiljemärke på denna art (Gyllenhal).

Clark har funnit Pupporna gömda under hästgödsel, men säger sig sakna en närmare kunskap om larvens hushållning och flugans egenskaper, och har så litet kunnat öfvertyga sig om verklighet^ af det urval som denna ?ty afart skall göra af Hästens hals och hufvud såsom bo-