Sida:Svensk Zoologi.djvu/235

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


STYNGSLAGTET. 43

arterna. Oxen och Kon, Renen och Antilopen som besväras af sina Brömskulor, lår lika så många öppna sår på sin rygg, lika så många flytande fontaneller, genom hvilka, medan larven inom dem näres, vätskornas utlopp befordras; de otjenliga, samlade dels i följe af somliga djurs naturliga tröghet, dels bristande kroppsrörelse vissa årstider, blifva härigenom afförda, och kroppen således bibehållen i ett sundare tillstånd. Det är blott mängden som fÖrsiör. Franska Landtmannen väljer vid inköpet hellre en ko elier oxe med några styngbulor än utan dem. Den lörra tror han mjölkar bättre, och den sednare har mera hull. Hästen, som inom mage och tarmar måste uppamma sina plågare, blir säkert, genom den retelse de göra på hinnorna, befriad från flera olägenheter. Draghästar och sådana som beta p§ öppna iällen der de äro mer utsatta för Slyngtn, äro oftast friskare än andra som genom ansen eller tillfälligtvis icke blifvit af dem hemsökta. Blindhet, qvarkan och andra dylika krämpor torde förekommas af Nosstynget, äfven som ett slags yrsel hos låren af den arten som näres af vätskorna i deras hufvud, hvilka eljest öfverta qvarblifva och snart förderfvade, kanske bidraga till de Bandmaskars lifvande som äro orsaken till fårens kringsjuka. Den gissningen bör icke heller anses orimlig, att menniskan i hemorten för OEstrus Hominis mA halva en sådan fysisk stimuius af nöden. "Vi äro öfvertygade alt instängda barn, som äta mycket, frälsas från halssvullnader, blindhet, fallandesot m. m. genom utslag i hufvudet och de kräk som underhålla det.

Men som för mycket alltid skadar, år det af stor vigt ntt lör en öfverlägsen mängd af sådana gäster utfinna skyddsmedel och använda dem. Skälspäck brukas på flera stallen HU dermed smörja Nötkreaturen, och i lika afsigt tjära blandad med tian, i Norrige. Tjära med Ren mjölk begagna Lapparne stundom att aln alla Renarnas fiende. Om hästar ofta borstas den tiden då deras fiuga släpper eggen, torde de undgå faran att så ofta nedsticka dem; men lör att drilva larverna ur magen, känner man ännu intet tillförlitligt ämne. Man omtalar Tornuniiil-pulver med Kerfvelolja gifvit i bröd tre gånger, om dagen i flera dagar, men kanske är det föga verksammare än många andra utropade medel. Metoden att med tillhjelp af brukliga redskap borttaga larvmängden ur halsen när de der finnas, är i passande händelser en säker kur. Hos Hren kan den dock icke verkställas, helst gömstället är inom