Sida:Svensk Zoologi.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


n:o 5. C). TVÅFLÄCKIG APAL.

APALUS BIMACULATUS.

Är svart och fint luden; vingskalen äro gula, med en svart rund fläck baktill på hvardera.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. T. I. P- 4- P- *7*8. (Meloé amacul.) Cl. 5. Insecta. Ordo i. Coleoptera. Ejusd. Amoen. Acad. T. 6. p. 107. Diss. de Meloé.— De Geer Mem. p. serv. å 1'liist. d. Ins. T. 5- P' a3. tab.

1. fig. J8—19. — Pnyk. F:na. Sv. T. 2. p. 127. — Fabr. Syst. El. T. 2. p. 24. Hanner Gen. Ins. 4:0 1789. p. 48 & 58. tab. 34- fig- »8» (mala.)

9:de Klass, insekter. i:a Flock, med vi k gs kal. Slägtet, som enligt Fabricii uppgift består af

2. kända arter, utmärker sig med a/lång kropp, måttlig storlek, böjliga vingskal, litet ovalt och utstående hufvud, med starka hornaktiga käkar, (maxillce) försedda hvardera med en tand, olika långa men jemnsmala muntrådar (nedra läppens, eller de bakre, äro längst), fint ludd på hals och bröst, trådlika antenner nästan liklånga som kroppen; fotlederne äro på de främre paren 5 och på de ef t ers t a, benen blott /}.

J-^enna ganska sällsynta Insekt, som man länge velat anse såsom utdöd, blef först funnen af Is. Uddman i skogen vid Skans-källan eller Skans-brunnen £ mil från Åbo i Finland och sedermera beskrifven i en Disputation (p. 17. n:o 5a), som under Prof. Leches Presid. utkom i Abo år 1753. v. Linne säger att den är träffad i April månad vid islossningen i sandgroparna vid Upsala och Äfven i Finland. De Geer, som räknar Insekten till Pyrochroé-släg- tet, anför väl att den förekommit på jorden vid en väg i April månad, men tillägger inga vidare omständigheter, som kunna styrka denna uppgift; figuren som han gifvit år ej heller lyckligen träffad. Hilger nämner att den är tugen i sednare tider i Ungern, men anför ingen Auktoritet derpå. Hr. K. Sekr. Argillander vill med något slags visshet påminna sig att han för vid pass ao år sedan fått den lefvande i Savolax och Finland, ehuiu rar. Alla år hnr denna Insekt förgäfves blifvit sökt vid Upsala och det sy-