Sida:Svensk Zoologi.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
12
TVÅFLÄCKIG APAL.

nes icke alldeles otroligt, att de flesta, om icke alla som nu förvaras i Samlingar, först utdelades af Uddman och kan hända samlades i Finland. Hr. Dr. Hall, som tillika med Uddman på samma tid vistades i Upsala, är af den tanken, att Uddman, som ifrån Finland kom väl försedd med mänga exemplar af denna Insekt, utspridde bland sina medstuderande, att han tagit den i sandgroparna vid Upsala, och att, sedan detta skämt blef för mycket allmänt, måste han äfven för v. Linné uppge det som en sanning. Att De Geer förgätit hvarifrån han fått sitt exemplar, och bortblandat dess hemort med någon annans, som liknade Apalen, är ett möjligt och kanske bland Entomologer icke ovanligt förseende. Någon irring skulle ock ha kunnat föranlåtit Illigers uppgift. Oaktadt alla mina efterspaningar, har det ej lyckats mig att få ett enda afgörande bevis, att den nånsin blifvit lefvande sedd eller tagen vid Upsala. Säkrare torde det vara att söka den i Finland, i fall den icke blifvit utdöd, en händelse lika möjlig bland Insekter, som bland Däggande Djuren.

v. Linné i denna Insekts kännetecken fann tillräckliga skäl att gifva den ett rum i Meloëslägtet, det samma, hvari han upptagit Spanskflug-Lyttan; var det icke underligt att han, som ansåg sitt System komma det naturliga ganska nära, förmodade hos denna samma medicinska egenskaper, som finnas hos sistnämde Insekt. Ingen erfarenhet lär hittills kunna bestyrka hans gissning, emedan Insekten är så sällsynt; men om så vore, kan det ej förefalla oväntadt, då vi redan sett att många Skalvingade Insekter äga Spanskflug-Lyttans egenskaper.

Tvåfläckiga Apalen såsom larv eller puppa, dess föda, lefnadssätt och hushållning äro ännu obekanta ämnen i dess historia. v. Linné tillskrifver den samma tröghet och ovighet som Spanskflug-Lyttan, och säger att den uttröttad under flygten nedfallit i sandgroparna, hvarifrån den genom sin ovighet icke kunnat hjelpa sig. Af framtida undersökningar måste vi vänta att gissningarne kullkastas eller förvandlas till sanningar och att det obekanta småningom upptäckes.

Tab. 5. — C. föreställer Apalen i nat. storlek, ritad efter naturen,