Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


49-

CANIS Lutcs. Vif. Gråben. Kuse. På F. Susi. På

Fr. Loup. På E. Wolf. På T. Wolf. På Ital. Lupo.

På Sp. £o£o. På R. IVolk.

Ögonöppningen är snedt sittande. Svansen ar krokig, med spetsen nedåt vänd.

Linn. Syst. Nat. ed. Gme!. I. t. p. 70. Cl. 1. — Mimmaua Ord. J. Feran — Faun. Sv. p. 6. — Hets. Faun. 5v. p. ii- — Tlinnb. beskriln. pd St. djur s. 5. — Ptnn. Aret. Zool. I. p. 38. — B/uid. Britt. Zool. r. jS- S. — Buff. Hi$c. N. Vif. p. 3g. — Schrtb. Saugthiere 5- ('■ 346, t. 88. — Orphal. Jägersrhul. s. 118. — Tans. Diana. 1. 5o. — Ström. Söndm. 1. 3<ji. — Pontoppid. Naturl. t. Nonv. %. — Kalms Res. a. s. 587. Hitttrjtrömi Vestraanl. Björn- o. Vargfänge. Ups. i-pSo. — Sveriges Lag

O m Vargen icke äger attdeles de listiga anlag, som all* tid gjort Hafven ryktbar, så bar han blifvit det ej mindre genom en ghipskhet som utmärker honom bland våra sS kallade Vilddjur. Begge arter af Hundslägtet i allmänhet tagit, närma de sig så mycket till den som Naturen bestämde till vår följeslagare, att det äfven gifvits Författare som tvekat om deras specifika åtskillnad från hvarandra. Icke benagne att bifalla sådana gissningar, eller att upp-^ repa några skäl for dem, anse vi dessa djur-arter i naturen fullkomligt skiljaktige, ehuiu Zoologen saknar nog tydliga lermer att utmärka gränserna dem emellan*

Vargen tillhör icke endast den verldsdel vi bebo, man hr äfven gemensam för Asien och Afrika, och, enligt Eatms inlyg, finnes han otkså i Norra Amerika. Både i gestalt och storlek liknar han närmast Fårhunden, men är vantiligen större, 7 qvarter lång och 5 i höjden. Bakre delen af hufvudet är mycket tjockt, besatt vid sidorna med starka muskler, och löper från ögonen spetsigt utföre likson; på Hafven. Pannan är bred och öppningen af ögonlocken gar snedare än på hunden, hvilket ger Vargen ett lömskt utseende. Ögonen äro deremot små och Liuna, och lysa. i mörkret. De korta och spetsiga öronen stå rätt upp, ecl) inom gapet, klufvit ända upp mot öronen, visa sig de i käftarne sittande 6 framtänder, 2 stora något utåt r/5jdebetar och S — 7 Meruddade oxlar *) å ömse sidor, samt en lång och sträf tunga. Halsen är medelmåttigt lång, och

  • J l nedra käften äro 7, i den öfre S oxehäiidsr å önue sidor.