Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/134

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SVART HUGG-OBM.

5l

gamla titeln Vipera Anglica nigricnns *), som han länge burit, bör förmodligen uteslutas, emedan han synes icke lillhöia det Brittiska området, utan liar en möik af. art af C. Berits gifvit anledning till ett sådant misstag. Om åter den, som omförmäles vid Oka-ftoden i Ryssland, säsom der allmän och mycket giftig, k»n säkrare med v fur förenas, må vidare undersökningar afgöra.

I längden är Svarta Hngg-ormen emellan 20 tum och en aln; af kolsvart färg öfver hela kroppen, äfvensom ofvanpå hufvudet, som är ovalt, bredare än halsen, och något platt nedtryckt, belagdt med fjäll, af hvilka de mot nosen äro mindre, ett större fyrkantigt emellan ögonen, och de öfver nacken störst. Så väi härigenom som medelst färden, utmärker han sig från den allmänna arten. Nosen är rundad och trubbig samt näsborrarna synbare. Ögonen, som sitta närmare framåt nosen vid sidorna af kinderna, äro temligen stora, med röd, lysande iris. Gifttänderne i öfra käken äro stora och starka, samt tungan, då bon uträckes , lång'och som vanligt tvåklufven. Kindkanterne syn^s mest hvita , något ijusbruna, och den fjälliga ytan under nedra käken, äfvensom ett stycke nedom halsen, hvit och svarttläckig. Ryggljällen äro ovalt ilansetlformäga med märklig knöl; de på sidorna deremot något Större och ovala. De sitta alla fästade på en svart hud, hvilken rynkad vid Ormens rörelser, ger ett skiftande utseende, som vore den nätlik ined ljusa maskor. " Buksköldarne och stjertfjällen, hvilka efter v. L in n is beräkning utgöra, de förre t53, de sednare 32 till antalet **), ha ett mer glänsande utseende och liksom svartblå mot dem som betäcka den öfriga kroppen. Stjerten är ändtligen mycket kort, eller knappt en åttondedel mot hela längden.

I våra Landsorter äger Bosen ett mycket elakt anseende. Det torde dock hända alt hans färg bidragit det me

  • ) Peliver har. i sitt Mus. N. 204 gifvit detta namnet, men som icke

tillkommer någon annan än en helt svart artförändring al C, Serus, få hvilken också de lhombiske fläckarne längs e/ler kroppen län kunna upptäckas, enlig! Pennant Britt. Zool. 4, p. a6. La Cépidej och Bechsteins Synonynter hora sannolikt till denna, ef till C. Prester, så mycket (narare,-som de ansett densamma för Beri afart, Iivilkei Lade färg och öfriga kännetecken hos den rätta arien bestrida.

  • ") Man har no mera funnit detra beräknande så os5keri, att specifik»

åtskillnaden af arterne ej kan deraf bannas. På den C. Freiter som Link observerade vid Hos to ek , fnon han »04 buksköldar och 3j sjertfjiii). Wolf anmärkte en aurun itskillnadi