Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


54. VANLIG BINNIKEMASK.

TAENIA. Solium. På Finska; Rihmamato. Lapamata.

Få Fr. Le Solitaire. På E. Tape-worm. På T. Band tvurm. Keltemwurm. På Höll. lÅndworm. På D.

Baand- eller Btendelorm.

Hufvudet, är half klot-rundt, åtskildt. Snytet trubbigt. Halsen framåt bredare. De främre lederne mycket korta, och de derefter följande nästan fyrkantige; de öfrige äro aflånge, alla trubbige, med skifte vis sittande sid Öppningar.

Linn. Syst. Nit. Ed. Grael. i 6. p. 3o64- Cl. 6. Ve hm» t. Ord. i. Iniestina. — Faun. Sree. p. 545. — Amten. Acsd. a. p. 74. Tub. 1. f. ». — Pallat Nord. Beytr. I 1. p. 46—57. — Gosse Naturg. p. 369—196. — Werner BreT exposit. p. 16—49. — Jordens Hdminthol. p. 4". — Biocht Abhandl. p. ao—13. — Rudolpki JintoioOf. hist. a. a, p. j6o. — Carlisle in Transict. Soc. Linn, 3.

A

    • tt Instesiinal - Maskarne (Entozoa) böra intaga sist»

rummet i det system som omfattar djuren, synes deras högst enkla sammansättning medgifva.' De utgöra der förmodligen en egen klass bF Djur, befintliga hos andra lefvande varelser, synliga för det obeväpnade ögat: da äro utan nerver, men försedda med inre synbara, fastän olika danade delar.

I följd af de upptäckter, som sednare tiders forsknings. anda kunnat göra i denna liksom nya verld af de skapade tingen, erbjuder sig, så vidt forskningarne ännu framträngt på detta skumma Itilt, en anordning bland dem af fem familjer, påföljande sätt bestämde: 1. Runda mashar, med en lång, cylindrisk, jpänstig och

af fina ringar omgifven kropp. 8. Hulling-maskar, Kroppan äfven trind och spänstig, men

blåslik, och snytet år med IiuIIingar besatt samt kan

indragas. 3. Sug-maskar, Kroppen mjuk, plattad eller rund, med

ett eller flera sughål. 4> Band-maskar. Hos desse är kroppen på längden utdragen, mjuk och plattad. 5. Biås-maskar, hinnaktige och ihålige, hufvudet försedt

med hullingar, samt hel och hållne i en egen blåsa

inneslutne.