Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


58. RÖTSIMPA;

COTTUS Scorpius. Skrahba, Skähyta, Vik, PinutL

Pi Pr. Scorpion marin. På E. Father-Lasher. På

T. Womv^e, Knurrhan. På D. Ulkt» Pi N.

JFisbe-Sympe*

Hufvudet är försedt med flere taggar, samt den öfre käken något framstående. Strålar* ne i bröstfenan äro odelte.

Unn. Syst. NaU cd,. Gmel. I, 2. p». Cl. 4. PiscSs > Ord. 5 Thoracici. — Faun. Sv. p. 323. — Skånsk, res. 325, — Rcti- Faun. Sv. p. 328. Arted. Gen. 49. Syn, 77. Sp. 86. Bloch Deutschl. Fisch. 2. s. 18 T. 40. — Pennant Brit. Zool, 3. p. 2lS. I. 40. — Fahr. Faun. Grönl. p. 157. — Tonning i Trondh. 3a;llsk. Sltr. 2. 5, 345. T. 13. 14.

J—-huru de emellan Vändkretsarne utbredde hf.fvenj synas hysa ett vida större antal invånare, utmärkte för sina former och sin brokiga yta, än de som äroPotar-regionerne närmare, si förekomma dock här äfven någre af icke mindre sällsamt ut. seende. Sådane äro Simpome, genast ökände af deras merendels laggiga hufvud bredare an kroppen, som är liten, jemförelsevis, och utan fjäll, De äga (änder i biigge takarne och. deras gälhinna har 6 strålar. Munnens öpning är ganska vid. Ögonen, sitta midt öfver pannan med täckhinna försedde, och de dubbla näshälen ligga tätt bredevid, ehmu föga synbare. Af 8 fenor som tillhöra kroppen, befinna sig tvenne vid broEtet, och äfven så många på ryggen och buken , en anal samt' en stjertfena. Ichtyologerne hafva antecknat 9 i allmänhet sä tildade aiter, och af desse höra 5 till var och Nordens Fau*a *).

RSisimpan eller JJlkcn är en bland dem och träffas så väl i' Östersjön som i Norrsjön, och säges vara icke mindre allmän i det NordAmeiikahska hafvet, kring kustcrne af Grönland och Newfoundland. Den första figur som i Naturhisloricns häfder af den famma förekommer, gaf Aldrovand ifilö, men utan vidare beskrifning} en sådan Jemnade dock .StÄo-

°2 Coitus Cataphractis (Botmmus), C. qvadricornis (Hornsimpa.) C, Bubalis, C.Gobio (Stensiaipa) och denna C. ^torpius, -_.,