Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/193

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
86
LOPPSLÄGTET.

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. 2923. Cl. 5. Insecta; Ord. Aptera. — Faun. Sv. s. 1695. — Fabr. Syst. Entomol. p. 732. (Ord. VII. Ryngota) — Leeuvenh. epist. 76. f. I — 20. — Vallien. Op. I. tab. 25. f. I. Diacinto Cestone i Transact. R. S. Vol. 21. n. 249. p. 42, 43. — Frisch. Ins. 11. p. 8. — Joblot. Mierogr. I. 1. t. 3. — Bonan. mier. f. 56. — Baer mier. t. 13. f. 6. — Ledermüll. micr. 4. t. 20. — Sulz. Ins. 22. f. 146. — Roesel Ins. Belust. 2. t. 2, 3, 4.
När Redi upgaf 29 arter under samma slägtnamn af Loppa, bevisade det tidens obestämda begrepp om Slägtets kännemärken, så mycket mer som den mäst bekanta kunde med ingen paras. Det var också lika orätt som löjligt att Kircher kallade Loppan en Gräshoppa utan vingar, och att Roesel satte henne närmast Myggorne. Ehuru hon sedan intog liksom ett naturligare rum ibland Kryparne, har hon under vetenskapens stigande flyttadt till en annan flock, ehuru hon äfven deribland synes på visst sätt öka Natursystemets anomalier.

Men låtom oss med väpnadt öga afskildra det lilla kräket, ett föremål ymsom för harmen och löjet, ymsom för Skaldens sång och Moralistens betraktelser. — [1]
Hufvudet på den Allmänna Loppan är litet, kullrigt och fram till sluttande, och visar vid dess något plattade sidor ett par runda, glänsande ögon, hvilka, enligt Roesel, äro sammansatte af ett otaligt antal smärre. Nedanföre pannan sitta de kårta, raka och ständigt rörliga antennerne, bestående af 4 trinda leder, hvaraf den sista är knapt märkligt tjockare men gleshårige. Munnen utgöres af en snabel, med tvänne små spetsade skifvor vid dess bas. Sjelfva snabeln som är rak, trind, och böjes vanligt tillbaka emellan frambenen under bröstet, äger ungefär antennernas längd och formeras af en balja, som delbar i tvenne halfcylindrer, hvardera försedde med 5 finhåriga leder, omgifver ett tagelfint genomskinligt rör, som framskjutit emellan den öpnade baljan., tjenar både som syl och häfvare. Bålen är tre gånger längre än hufvudet, och har 5 segmenter, alla, i synnerhet den andra i ordningen,

  1. Ovidius Nasc.Dalins Wit. Arb. 4. s. 12. Ouvrage à la Mode eller Historia om en Loppa och en Sexstyfver. — Opizii Jocoserii Dissert. Juridica de Pulicibus. Marpurg. 1688.