Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/193

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


86 LoPrSIAGTIT.

Lin». Syst. nat. ed. Gmcl. 2923, Cl. g Insecta, Ord, Aptera.

— Faun. Sv. s. 1695. — Fair. Syst. Entomol, p. 731. (Ord. VII. Ryngota) —■ Leeuvtnk. episr. 76. f. I — 20. — Valltin. Op. I. tab. 15. f. 1. Diacinto Ceiteae i Transact. R. S. Vol. 21. n. 249. p. 42i 43. — Frisch. Ins. ir. p. 8. __ Johlot. Mierogr. I. I. t. 3,

— Bönan, mter, f. 56. — Baker tnier, t. 13, f. 6. — Ltdermäll.

mier. 4, t. £0. __ Jo/j. Ins. 22. f- 146. — RoeseL Ins. Belust. 2. *.

S. 3 j 4*

IN är Red i upgaf 29 arfcv under samma slägtnamn af Loppa, bevisade det tidens obestämda begrepp ora Slägtets kännemärken, så mycket mer som den mast bekanla kunde ined ingen paras. Det var också lika orätt som löjligt att Kircher kallade Loppan en Gräshoppa utan vingar, och att Roescl satle henne närmast Myggornc, Ehuru hon sedan iniog liksom ett naturligare rum ibland Kryparne, har hon under vetenskapens stigande flyttadt till en annan Hock, ehuru hon äfven deribland synes pä visst sätt oka Natursystemets ano1" malier.

Men låtom oss med vapnadt öga äfskildra det lilla kräket, stt föremål ymsom för harmen och löjet, ymsom lör Skalden» sång och Moralistens betraktelser. — *)

Hufvudet pl den Allmänna Loppan är litet, kullrig* och fram till sluttande, och visar vid dess något plattade sidor ett par runda, glänsande ögon, hvilka, enligt R o es el, äro sammansatte af ett otaligt antal smärre. Nedanföre pannan sitta de karta, raka och ständigt rörliga antennerne , bestående af 4 trinda leder, hvaraf den sista är knapt märkligt tjockare men gleshårige. Alunnen utgöres af en snabel, med tvänne små spetsade skifvor vid dess bas. Sjelfva snabeln som är rak, trind, och böjes vanligt tillbaka emellan frambenen under bröstet, äger ungefär antennernas längd och formeras si en balja, som delbar i tvenne halfcyiindrer, hvardera försedde Hied 5 finhåriga leder, omgifver ett tagel fint genomskinligt rör, som framskjutit emellan den öpnade baljan., tjenar både som syl och hilfvare. Bålen är tre gånger längre än hufvudet, eclihar 5 segmenter, alla, i synnerhet den andra i ordningen,

S) Ovidius Nast. _^ D»l ins^Pit, Arb. 4. S.J2. Ouvrage a> la Mode eller Historia om en Loppa och en Scxstyfver. __ Opi/ii Jocoserii Dis;crtr Juridica de Pulicibus. Marpurg. f68£r