Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


90

ju opp sr Äctit 2. Hud-Loppan.

jPULEX penetrans. Pa Fr. C/ijgue. på e, CJxego. På Sp. Nigua.

Snabeln är af kroppens halfva längd.

£/o», Syst. N«. ed. Grr.el. 2924. Fsh. Syst. Entom. p, 735- .£ Sp. Insect. p. 383. OtUdo Summ. p. 127. * Hattuyil Voy' p. 449. — Abbeville p. 256. — Liggnier Voy. p. 65. Afarejr. Bras. p. 249. — Laiu descr. 5. p. 641. — Ä«Af/. Hlst. des Antill. c. 24. p. 272. _ Frei. Voy. T. I. _ Stoan. Voy. intr. p. 124, — Ullöa Voy. 1. 1, 7. C««.i, Hist. of Carolir.a Z- P- 10. — -flrowu. Jam. p. 418. — Bankroft. gvian. p, 245. — Starir i K. V. Ac. Har.dl. 1788. p. 40. T. 2.

Wni det lilla Husdjuret som vi nyss beskrifvit, utmärker sig genom sitt näsvisa umgängessätt, och lemnar blodiga spår efter sig vid de täta besöken, förtjenar det väl icke de elaka tillmälen som dess slägting, Hudlof pattt ett af de illgörande kräken, som det blef Westindiens lott att hysa och framalstra 03.

Med kortare kropp än hos allmänna Arten, öfverträffar denna knspt 3 gånger Ostmåtten i storlek. Dess lilla hufvud "är tmbhigt och inböjt, antennerne finhårige, och snabeln nästan längre än halfva kroppen och gömd under bålen. Eälgen är kärt, rund och sammantryckt med mycket kullrig rygg hvars segmenter äro hårkantade. Buken synes aldeles bar, och den bikie andan något urnjupen och luden. Det första fotparet sitter som vanligt lätt under hufvudet, och det sista eller tredje ar dubbelt längre, raed tjocka lår och långa ben» pipor, samt hälar med finhåriga leder.

Kroppens färg är helt blek, i följe hvaraf kräket med svårighet uptäckes. Befintligt endist på trakter mellan Vändkretsarne, väljer det der sitt tillhåll pl mörka och orena ställen,

• ) Sådane äro der flere, och kunna utan tvifvel minska de angenäma intrycken af varma America» piacktfulla natur: Pediculin Ricinoides och Acarus sangvisugus, bägge hudloppjnt medtäflare; royriadar af knott och myggor, au icke nämna, Scorpioner , Tusenhcn, och otaliga giftfulla Amfibier.

Att Hudloppan fatt en pUts i Sv. Zoologi, mä icke ogillas, då Sverige äger en besittning mellan Tropikcrne, der Landsmän måste dela ödet med Infödingarne, och äfven som desse lian* Ciimatets besvärligheter.