Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


liOFPSXAGTET. 91

ibland askan i tidsläder, i sophögar och dem af rutnade vextlemningar.

Från dessa smutsiga gömslcn gör det sina utvandringar för att finna passande föremål, hvarpå det kan fästa sig. Sådane äro for^t och främst barfota vandrande, såsom Negrer och Indianer; ehuru andre, bättre betäckte, äfven löpa tara att deraf angripas , hvilket äfven Främlingar och nykomne icke sällan Fä besanna.

Det är i Hudloppans och troligen mest i honans natur, att under det kittlande, som är famifien så eget, söka att intränga sig under huden och stundom under sjelfva naglarne. En person, ovan vid desse besök, märker det merendels icke* Efter ett par dagar uptäcker man först en, liten rodnad, utan värk (om icke den obudae gästen inträngt under någon af naglarne), en uphöjniug visar sig på huden, och denna tilltar småningom; öpnas nu den samma med en nål eller udden af en pennknif, finner man Loppan orörlig, vänd med hufvudet mot öpningen, samt bälgen. så utvidgad, att hufvud och fram. fötterne blott kunna skönjas, Sker undersökningen senare, eller efter 14 dagar, är allt teckn af lnsectform utplånadt, endast hufvudets ställe ulmärkt som en utstående punkt, och den af bälgen. tillskapade säcken, fästad vid cellulosa i hålet och stor som en ärt, befinnes vid dess Öpnande full af egg, hvilka efier derås förvandling, från deras brustna nästen utbreda sig till vidare förödelser.

Negerbarn som vanlrifva-s eller sakna eftersyn-, få stundom både fötterne och fingerändarnc fullsatte med sådane Loppbon under huden. Det händer äfven att någon äldre af desse? Africas söner, mindre sorgfällig om renligheten, af dolska eller tröghet (karaske af sjuklig fallenhet; lemnat Hudloppor rådrum att bebo och härja deras mest köttiga bakdel Man häpnar vid å-.j,nen, men knapt mindre vid botemedlen som användas, neml. gisseln , som under sårandet öpnar ohyrans. nästen, hvarefter såren för att läkas, blifva, äfven till Patientens muntrande att framdeles vårda sig bättre, tvättade med Saltlaka och Citronsyra.

En daglig praktik gör Negrerne mycket behändige att uttaga desse besvärlige inhyseskräk, Också omtalat Sir Hans Slöa ne huru han ägde bland sine Negrer en qvinna, son* vari! Drottning i sin egen fädemes-hygd, och som var ryektbat för sin snällhet i denna konst.

Sedan eggsäcken ar uttagen, strös vanligen litet tobaksaska i sårc'r eller bestrykes det med olja, äfven som m^d örvax. Medelst Opii tinctur, drupen på de ögnade ställen. , l.aa svullnad och sveda förekommas,