Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


92 IjOP PSl AGTET.

Bilda sig åter värre sår, liksom af frätande natur, hvilket händer Negrccne, bereda de en salfva af Tvål och Tranolja för att den begagna. Men s!är dödkött til! och skötsel di saknas, lär tragedien snart slutas.

Att tvätta fötterne med Citronsaft, anse somlige som ett Praeservatif; Neijrcrne botjena sig ock af visse kldor,och Brasilianarne af Palmolja blandad med Anotto för samma ända* tnäl. Iakttages snyggheten, torde detta snarast vinnas,

Det är märkvärdigt nog, att Hundar och Kattor stundom dela husbondens missöde att hemsökas af Hudloppan. Man har sett hila eggboet lillskapadt me!I»n tame på dem; men. de veta ock att med tänderne göra sig qvitte sin olägenhet.

Vid betracktanrlet af a!U dalta, ini Europesn lyckönska sig, att i sia hvardigsloppa äga, om icke en fredligare, anilinstone miidre 1'rucktansvärd Parasit.

På T b. .'Jrcställer B, en H:idlQp$a} »ned tillhjelp af synglaset, mångfaldigt förstorad.

3. Skinn-Loppa.

PULEX Segnis.

Krappen är aflång, något hopklämd och blekbrun. Snabeln är myckel: kårtare än framlåren-

Sthlnherr \ Kongl. Vet. Acad. HandU I8ll.s. 93. T. V. Goc{C

BeschSfft. d. Bsrl. Gss. Nat. fr. 2 s. 256. T. 7 f. 1, R^,el la_

sect. Bdust. 2.

De;:na art har mycken likhet af den Allmänna, men är 3 gånger mindre, kroppen mer länglagd samt af mycket ljusarc färg. Snylet äger knapi de främre tårenilängd. Bäien är hopklämd , på hvilken det andra segme:uet är mörkare och liksom de öfrige med svarta styfva hår besatt. Ryggen ar äfven n3g->t hopplattad rasd hårkantada segmenter. Buken är genomskinlig och ca li*en svart hårtofs sitter vid dess yttersta anda. Isåren äro breda och platt-try::k:e och lik om det öfriga .af fötterne fi-ihirl^o 5 men dat sista och läugua har kårtare riilar än di hos andre arter finna»,

Honan som är dubbelt större äu hanen, äger yttersta le-