Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
92
LOPPSLÄGTET.

Bilda sig åter värre sår, liksom af frätande natur, hvilket händer Negrerne, bereda de en salfva af Tvål och Tranolja för att den begagna. Men slär dödkött till och skötsel då saknas, lär tragedien snart slutas.

Att tvätta fötterne med Citronsaft, anse somlige som ett Præservatif; Negrerne betjena sig ock af visse kådor, och Brasilianarne af Palmolja blandad med Anotto för samma ändamål. Iakttages snyggheten, torde detta snarast vinnas.

Det är märkvärdigt nog, att Hundar och Kattor stundom dela husbondens missöde att hemsökas af Hudloppan. Man har sett hela eggboet tillskapadt mellan tårne på dem; men de veta ock att med tänderne göra sig qvitte sin olägenhet.

Vid betracktandet af allt detta, må Europeen lyckönska sig, att i sin hvardagsloppa äga, om icke en fredligare, åtminstone mindre frucktansvärd Parasit.

På Tab. föreställer B. en Hudloppa, med tillhjelp af synglaset, mångfaldigt förstorad.
3. SKINN-LOPPA.

PULEX Segnis.

Kroppen är aflång, något hopklämd och blekbrun. Snabeln är mycket kårtare än framlåren.

Schönherr i Kongl. Vet. Acad. Handl. 1811. s. 98. T. V. Goeze i Beschäft. d. Berl. Ges. Nat. fr. 2. s. 256. T. 7. f. 1. Roesel Insect. Belust. 2.
Denna art har mycken likhet af den Allmänna, men är 3 gånger mindre, kroppen mer långlagd samt af mycket ljusare färg. Snytet äger knapt de främre lårens längd. Bålen är hopklämd, på hvilken det andra segmentet är mörkare och liksom de öfrige med svarta styfva hår besatt. Ryggen är äfven något hopplattad med hårkantade segmenter. Buken är genomskinlig och en liten svart hårtofs sitter vid dess yttersta ända. Låren äro breda och platt-tryckte och liksom det öfriga af fötterne finhårige; men det sista och längsta har kårtare hälar än de hos andre arter finnas.

Honan som är dubbelt större än hanen, äger yttersta le-