Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6o. PALMSTRUCHS MANET.

MEDUSA Palmstrdchii.

Kroppen är midt ofvanpå kupig, ljusblå, utan concentriska ringar; mot kanten vattenklar, flat och delad i 16 emarginaUirer och rundade flikar.

Linn Syst. Nit. Cl. 6, Vikmis. Ord. a. Mollusca (Ci. ZoorntiA. Ord. Medus«. Cuvier").

Vid betraktande af de föremål, hvilka i Naturens Riken möta oss, är det äfven så angenämt som lärorikt att följa den menskliga forskningsförmågan på spåren, alt märka de framsteg hon gjort tid efter annan , och den grad af mer eller mindre fullkomjighet, som densamma vunnit; och då man stundom icke kan annat, än beundra den skarpsinniges kraft och oförtrutenhet att intränga i Naturens Helgedom, blir man icke sällan öfvertygad, att täckelset på mer än ett ställe ännu återstår att upplyfta , varelser att upptäcka, deras organisation att utgrunda, och fenomener att förklara,

Leda vi våra blickar till Djurens klasser, se der en ibland dem , som , väl icke alldelts okänd af vetenskapens fäder, länge saknat den ljusa öfversigt, hvilken vår tids bemödanden omsider oss förvärfvat. Det är Zoophylemas skara, och i den tit ex. Maneterne, en nf det våta elementets stora Djur-famiijer , märkvärdig för dess bildning och egenskaper. Deras väsende liknar ett gelé, mer ellvr mindre genomskinligt , af fastare eller lösare sammansättning f och af olika lysande färg. Med undantag af de ränder, skifvor och flikar , som kunna finnas på undra sidan af deras kropp, synes massan så homogen, att den, äfven sönderdelad, för det väpnade ögat icke ombyter sitt utseende, uun företer en täthet så enformig , att man knappt kan föreställa sig finheten af de rör , som utan tvifvel bilda massorna och föda dem. Genom åverkan af den atmosferiska luften upplösas de i en ofärgad vätska, ej olik sjelfva hafsvattnet, och denna förvandling är så stor, ati kroppar af många lods tyngd lemna på siien blott en hinna af några grans vigt öfrig.