Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/254

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


TA6K.-KHA.FTA. 99

milt och bättre än Hummer, ehuru Fiskare icke särdeles; vardera den." Tillredandet för bordet skt-r g» nom slufning med Vin, Smör, Hvetebröd och Kryddor.

leka mindre begärligt användes Krabborna, både un* der och efter Roms tidehvarf, för de kräsligs borden, änsköut Galenus säger dem vara en mindre lättsmält föda. Mun uttömde skalen och åter ifyllde dem med köttet blandadt med det af flere, jemte Peppar, Kanel, Såcker, Russin, Eggegula och rifven Ost. De lades derpå i smör och stektes med glöd ofvan ot h under, och slutligen anrättades med Pomerans saft och påströdd Peppar *).

Likväl har Task-kräftan icke varit köket ensamt till begagnande förbehållen. Diothorid.es, Vliniiit och många AKscuiapii fordna Söner efter dem, både Greker, Romare och Araber, ansågo Krabbor och Kräftor värde ett rum på Apoteken, derifrån de löreskrefvos både rå och kokta såsom motgifts-medel. Det brända Pulvret af dem berömdes såsom nyttigt utvertes på krältsår ock för bett af rasande djur, Orm- och Spinnelstyng. Soppor på dem koJua brukades af Lungsiktig», att förbigå Hera endra sjukdoms-till- fälligheter, för hvilka de på ett eller annat sätt troddes gagnelige *^), men sedermera, utan rigtigt anspråk att såsom Läkmedel blifva bibehållna, i upplystare tider äro förde på öfverblifna listan.

Tab. föreställer en Tashkröjia af mindre storlek, — och den blinda figuren derjemte, samma djur från undre sidan.

■) Aldrovand. eKsang-r. p. 196.

•') Den k Hades Cancer ej/icinarum i Fbannacopéerne. Dal. Phajm, p. 400. ■>> a4>