Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/292

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SLÄT TOMTORM.

III

rade tina arter nästan endast genom uppgift af buksköldarnas och stjert flitens antal, ett antal, som nästan eldrig träffas lika hos tvenne individer af samms art. — Merrern har, med ett kanske alltför ensidigt uteslutande af all fätgteckning, upptagit förhållandet af Hjerténs längd till hela kroppens bland art-karaktererna. Att dömma af det exempel denna art framvisar, synes detta förhållande likväl ingalunda vara nog beständigt för att utgöra pålitligt kännetecken, utan förändra sig med Ormens ålder. — För stt rätt tydligt ådagalägga föränderligheten af sä väl sköldarnas antal, som förhållandet mellan kroppens orh stjertens längd, bifogas här följande öfversigt deraf, enligt 4 Svenska exemplar. Af dem äro:

N:o 1. Originalet till Prof. Sparrmans Fsgnr; det Hanes likväl ej i V. Ak, Museum. » a. Prof. Sparrmans undra exemplar, hvaraf denne Författare endast afteckna t tinfvadet. •>•> 5. Originalet till här bifogade Figur. » 4- ^en ofvannämnde yngre individen,

Kroppen! Stjerten» Stjertens längd liogd utom täugj. til hela krop sijetteu. pcm.

Bufc- Stjert- Hell an

sköldnr. sköldar. let af

2f:o

Far. sköldar

I. i65. 58. 225.

2. i83. 48. >3i.

S. 175. 46. 931,

4. 169. 45. .„ 204'

19 t, 4 lin. 3 t. 4 1. 6. tG = + $.

171.4!, 3 t-2 t. 6. io:=4~f>

41.6L 7L - as ^

Figuren föreställer den släta Tomtormen i naturlig storlek; bifogade äro: en särskilt teckning af hufvudets öfre sida och dess större fjäll, samt en förstorad figur på ryggfjällens form, läge och teckning.

18i5. 3Dn,