Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/310

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


VANLIG NE1'A.

107

kräfva eller vämb (panse). De z:ne gallgångarne bilda hvardera en härfva, af nära 3 gånger hela kroppens" längd; De äro fina, jernnbreda, och utgjuta sig vid början af tjocktarmen.

Generntions-orgatierne afvika mindre hufvudsakligt ifrån det hos insekter vanliga förhållandet; men desto ovanligRre är eggens strukiur, i anseende till de strålar, som rakt inskjuta från deras ena ända (Fig. ia, t3, i4-) Eggen likna derigenom nästan frön af växter. De äro ljusguls, omvändt egglormiga, med en liten äntryckning på den tjockare ändan, som är- omgifven af nämnda strålar, hvilka alltid äro sju lill antalet oth högröda mot spetsen. De Geer fann omkring 34 i en Nipa-hona. Medan de ännu ligga i sjelfva eggstockarna, of hvilka Svammerdam räknat fem på hvar sida, äro de så fastade intill hvarandra, alt de fraroböjda strålarne af det ena egget alltid omfatta bottnen af det föregående, på säll som Fig i5 utvisar.

Tolf eller fjorton dagar sedan eggen blifvit lagda, framkomma ungarne. — Den fullväxta Nepan övervintrar under vattnet, och parar sig först om våren. Man markeringen yttre skillnad mellan könen , endast att lianen är något mindre. Farningtn påstår slur.dom tvenne dygn. Honan släpper sedan det ena egget efter det andra alldeles löst i vattnet, hvarvid det genast sjunker till bottnen.

Formen af Nepsns framföiter, eller fångarmar, utvisar redan att Nepa är ett rofdjur. Såsom ej försedd med egentliga simfötter, simmar den ej synnerligen ledigt, utan synes liksom gå , eller kafva sig fram i vattnet; lättare rör tion sig på bottnen, En krokodil i sin lilla verld, och ej mindre grym än han , tigger hon nedtryckt i dyen, med öppi.aklor , i försåt för de valtendjur , som den tror sig om att kunna besegra. Hon vet sedan skickligt nog, alt med sitt snyte bibringa sitt offer några giftiga stygn *), och att med samma organ utsuga dess vätskor. Åtskilliga valteninsekter, i synnerhet larver, blifva dess lätt» rof, och jag har äfven sett den fångna Nepan blifva mästare Öfver de hårda och välbepansrade Dytitci af mindre storle ') Jag finner ej anmärkt, att Nepa kan gifva smärtande stygn, hvilket jag likväl någon gäng, ehuru sällan, erfarit. Svedan är icke tå Mark, •om efter stygn at Notonecta, samr icke åtföljd af svullnad.