Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/318

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


XLOCK-DJUK.

n5

ror på ett alldeles analogt förhållande. Så hafva Dumas och Pråvoit visat, att musklernes contractilitet, hvarigenom djuren* rörelser verkställas , beror på de finaste muskelfibrerna* utsträckningar, eller deras sammandragningar i Zigzag *); och Hr Retzius har nyligen visat ett dylikt förhållande hos det för sin ovanliga elasticitet utmärkta slem , som så ymnigt bekläder Myxine glutinosa **). — Denna rörelse, detta slags Hesion, är dock hos de högre organismerna dold inom deras inre; men hos de lägsta djuren, såsom hos denna Vorticella, finna vi dess orgnn alldeles öppen och ofördold, såsom redan Dutrochet anmärkt *"*). Man kan anse hvarje stjelk af ett sådant djur som en enkel muskelfiber, liksom denna sammansatt af i rad fästade små kulor eller molceulsr, och begåfvad med en dylik förmåga att sammandraga sig skrufformigt eller i Zigzag. — Sålunda igenfinna vi äfven här, hos ett mera ofullkomligt och mikroskopiskt djur, ett enklare exempel af en mekanism, som hos de högre djuren visar sig i en så mycket rnångiaidigare och fullkomligare sammansättning.

De här bifogade figurerne öfver Vorticella Convailaria äro lånade från Rcesel, med undantag af Fig 6, som är copierad efter Agardhs framställning af destu djurs förmåga att attrahera de mindre infusionsdjuren.

  • )Se K. V. Ak. Årsberättelse iga4, p.

»34 ") K. V. At. Htndl. för ir iS»4, p«g. 417. Tsb. VIL

•*•) Recheretiej anatomiques et phyjiotogiques jur la strueture intime dej anlmaun et des jégitmx, et mr leur molilitc, i'.::: 1E14. g. — , Ta b. IL fig. 19, 50.

I8z5. Da.