Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


rjiniLEN- APOLLO. 65

Hvilken skönhet finna vi icke nu utvecklad! I stället för den fordna vinglösa Larvens svarlludna kropp, är den nu omskapad,. hel och hållen betäckt med fina grågula bår.__Hufvudet bär tvenne korta, trädlika antenner, klubblika i andarne och svarta liksom ögonen. 3 par bruna, med hviit schatterade lotter sitt* under båten. Vingarnes grundfärg är hvit, något i gult stötande; och nästan utan de mjöllika fjäll som vanligt bekläda fjäri'vingarnes yta, lysa de genomskinlige på denna. Vid deras fäste på bålen bryter något citrongult, äfven spridt framåt yttre kanten pade främre; skönt af mot de öfriga färger, fläcktals spridde på den ådriga spegeln, i den ordning och med det pryTdliga utseende som Jiguren bäst utvisar.

Honan är merendels litet större än hanen, och hon Hr derjemte vid bälgens bakända inunder försedd med ett säeklikt, hinnaktigt bihang. Delta är ungefär a lin. Långt, och fastän tunt, är det liksom hornaktigt, och lillhör utan tvifvel fortplantnings-ärendena. Men om det tjenar vid parningen eller vid eggläggningen, kan icke än bestämmas.

Botten färgen', på vingarne är stundom något föränderlig, men fällan finnes den rätt hvit utan smutsig blanning. llerbst har likväl föreställt en biart af sådant förhållande *). Deremot har Esper tecknat en annan med öfverallt svart punkterade vingar, samt ögonen och Häckarne derå annorlunda än vanligt bildade **). I storleken har man anmärkt någon åtskillnad på vissa orter, och således, ehuru den härhos bifogade afbilden är fullkomligt enlig med vår inländska fjäril, skall den finnas utrikes både mindre och större, såsom det senare, i Ryssland, der den i utsträckningen kan täfla med Bombyx Pavonia major, och de röda vingögonen ernå en halftum i deras tvertinie.

Utom Europa är icke vår Apollo känd. Entomologerne trodde länge att han endast tillhörde Schweiz och Sverige*. Man har sedan anmärkt honom på många trakter i Tyskland, oftast omkring Regensburg och vid södra stränderna af Donau. Äfven i Norrige har man sett honom, och i Ryssland nära Wolga floden, och i den lågländta nejden afT/XKcÄ. Bergshöjder och klippor tyckas framför andra vara hans tillflykts-ställen. Hans sätt att flyga sy. ") Jablonsk. Nät. Syst. Schmett J. t. 85- f- 5. 4.

  • ") F.iptr Schmrgerl. t. 64. 1. I. a.