Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


DELFINEN. 7^

Tillägg

om

DELFINEN.

DELPHINUS Delphis Linn, På Fr. Davpfnm

Oamfnlt invånnre med Tumlaren af de stora hafven, visar han sig dock icke vid Svenska stranden, åtminstone icke inom Östersjöns gränser. Alla himmels-streck, från Poierne till Eqvatorn, Grönlands och Otahitis — synas likaväl passa honom.

Med lika färg som Tumlaren, öfverträffar han honom, ungefår en aln i längd och deremot svarande tjocklek, äfven som han länge gjort det i namn och rykte.

Mer än 20 sekler sedan tillskref man Delfinen förstånd och känslofntlhet, och desse sägner ha vunnit ett slags trovärdighet genom Anatomernes undersökningar.

Vigten af Delfinens hjerna mot dess kropp är som i-z5i Alldeles lika förhållande som menniskans.

Delta förenadt med organets likhet i dimensioner och skapnad , ger Delfioen ett märkvärdigare rum ibland djuren, än det hans luktförmåga fordom tillvunnit honom, oelj som Aristoteles redan känt.

Men mesta uppmärksamheten väckte Delfinen genom hastigheten af sina rörelser, dansar och språng. Plinius beskref hans fart hastigare än den flygande fågelns. Längesedan tillerkände man stjerten med dess fena en sådan siytka , att man ordspråksvis liknade den som företog en omöjlig sak, vid föresatsen att binda en Delfin om stjerten,

Detta djurels sällskapslikhet och böjelse för hvarandra var intet mindre talämne i forntiden än honans ömhet för sin unge: huru omsorgsfullt hon daggar honom, bär honom under sina armar och försvarar med ett mod som gränsar till urstnnighet. Äfven hanen säges del* denna vård med sin maka, som han ständigt följer och beskyddarj Huruvida likväl Delfinen lefver i engifte, torde ännu böra bevisas.

Det var äfven en allmän tanka att Delfinerne sökte bekantskap med menniskor. Plinius hyste den lika med samtiden. Man säg deras tumlingar och lustiga språng i vikarna och omkring de seglande fartygen, och man kallade