Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


46. SANDFLUNDRA.

PLEURONECTES Flestjs. SMdda. Flundra. På F.' Marjankala, Kambela. På Fr. Flez. På Eng. Flounder, Buc På HoII. Jiot. PS T. Fhmder. På D. Sarzdslcreble. På Norsk. Sandsshraa. På IsJ. Lura, Kola. t

Ögonen sitta på högra sidan. Kroppen är ungefär rutformig; på båda sidor och i synnerhet den öfra, smäknölig och skarp, och med otydliga rödaktiga fläckar.

Linn. Syst. Nat. Ed. Grnel. t. 5. p. nii). — C!. 4- 1>iSciSS, Ord. ?• Thoracici. — Faun. Svec. n. S17. — /lurs. Faun. S». p. 33t, — Arteå. <Jen. 17. Syn. 51. Spec. 5g. — Blochs Fisch, Deulscht. a. p. 5^- T. 44' ""• '.'-■i".-.r.i. Eritt. Zool. 3. t. aoo. — Qventet i K. V- Ak. il. *8o5. t. ai4,

Ålund t kring i Verldshafvet firmas arter af Flumler-släg- tet utspridda; Polarregionerna hysa icke mindre sina, än den afgrund hvars yta glimrar af Solens lodrätt fallands strålar. Än täflande med de smärre hvalarne i storlek som äslgfiundran, eller af den lilla vidd som Skuddarna; än prydde med brokiga Häckar som Argus, och med ränder som Zebran *), eller utan några lysande färger, äro de öfverallt såsom menniskors födämnen bekanta, och det är väl icke någon af de sistnämda, som är det mer än SandHundran, hvars afbild och kännemärken vi bär meddela,

Om, efter sannolikt utseende, ögonens Inge åt högra eller venstra sidan af kroppen, bestämmer någon skillnad emellan detta fiskslägtets arter, bör SandHundran föras till dem som ha ögonen vettande åt höger. Långt ifrån att kunna räknas till de stora arterna, är den snarare en af de smärsta, ehuru den säges stundom vexa tiii 5-6 marker i vigton. Emedlertid är längdmåttet af kroppen, hvars figur teckningen utvisar, af det förhållande, att om fisken från munnens spets till stjertfenans bas håller iaj tum, så är bredden inom fenornas fäste på bredaste ställe, 5{, och stjertens bredd i^- tum; samt stjertens längd från ryggfenans och analfenans motsvarande slut till stjertfenan; bas 1} t .un.

  • ) Bejje Indiik* FluaJerarler.