Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/221

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 205 —

allmänheten gör dessa och andra hennes sällhets yppersta tjenare; och hvad falskt begrepp hon fattar om denna så kallade lycka.

Utan tvifvel är han värd afund denna Man, nyss hedrad af sin Konungs nåd, lysande af utvertes äretecken, omgifven och följd af präktiga smickrare; men se honom hemma i sitt hus, följ honom till sitt arbetsrum: se der skyldigheten tyst och allvarsam öppna dörren; inbillningen och nöjet fly; mödan och bekymret sätta sig ned vid hans sida. Hör der sökandes sorl, och rop af dem som klaga; hör tacksamhetens uttryck förqväfvas af nödens; se sysslorna nöta hans krafter, sömnen fly hans ögonlock: och döm om hans lycka.

Grefve Scheffers medfödda verksamhet ökade dessa afseenden. Hans flit kände ofta ej skillnaden af dagar och nätter. Tiden, denna ström, så hastig då den flyr onyttig, så långsam då den rätt användes, delades i oändeliga delar genom mängden af hans göromål. Och huru många af dessa göromål, mera mödosamma än lysande, och som ej understöda ett vakande snille med hopp om ära eller beröm! Huru mycket patriotiskt nit fordrades ej att uppoffra sig åt tusende små men nödvändiga undersökningar, som aldrig komma för verldens ögon och hvaraf nyttan kan vara osäker. Då man ej väntar sig tacksamhetens lön, huru mycken tröst