Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 214 —

Ledamot och stöd, den Herren, kring hvars steg samfundsdygderne, vettenskaperne, vitterheten och konsterne länge samlats, för att begära hans beskydd: ännu samlas, för att skänka lagrar åt hans hjessa. Äfvenså hans Tal på dessa rum, der han för sin Konungs åsyn och för sanningens, bland samlade Riddare tecknat den afgångna förtjenstens minne och den tillkomnes rättighet till belöning. Vi känna de skrifter han okänd lemnat, dels för att upplysa embetsmän om fäderneslandets sanna väl, och de ändringar i styrelfen, som ombytte tider, gammal erfarenhet och ny upplysning synats kräfva; dels för att bevara minnet af den förste bland Svea Rikes Skalder; och ändteligen dessa bref, mine Herrar, som skrifna på ett främmande språk, äro uppfyllda med svenska tankesätt; der man ser en mogen ålder prydd af ungdomens behag, och ungdomen följd af ålderns vishet och styrka; der man finner en mängd af de vigtigaste ämnen afhandlade med den skarpsinnighet och tillika nätthet, som skrifsättet egnar. J påminnen Eder, mine Herrar, ibland annat, hans tankar om orsakerne till den stridighet, som visar sig i naturen, emellan vanans verkan på menniskors sinnen, och deras tycke för ombyte. Tillåten mig att underkasta eder dom en mening i detta ämne, som, vid betraktandet af Grefve Scheffers förtjenster synes sannolik. Den skall ej anses främmande för mitt tal, emedan den kastar en ny dag öfver ställningen af hans själ.