Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 31 —

XXXI. §.

Så uti the almänna, som enskildta sammankomster, bör then Ordförande god ordning främja och alt oskick afvärja.

XXXII. §.

Stadna Ledamöterne uti olika beslut öfver förekommande ämnen, the ther icke omröstning underkastas kunna, varde målet til en annan sammankomst upskutit.

XXXIII. §.

Secreteraren framställe alla ämnen: then Ordförande åter afsäge besluten sedan han afhört the närvarandes mening, på thet sätt, at han först inhemtar then Ledamots mening, hvilken honom närmast sitter på then högra sidan, och så vidare: sägande sluteligen sin egen tanke.

XXXIV. §.

Ej må någor, som icke Ledamot är, bivista Academiens enskildta sammankomster, therest ej Konungar eller fremmande Konunga Barn åstunda at Academien thenna hedren göra.