Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


belönas för snillearbeten, böra känna sig höjas, då de krönas med samma pris, som Konung Gustaf den Tredje både grundat och varit den förste att eröfra.

Dessa minnen af en vördad och älskad Fader, göra helt visst det offer kärt för Eders Kongl. Maj:ts hjerta, som Akademien nu har den nåden att frambära. Om Eders Kongl. Maj:t i den öfriga Samlingen ser en lycklig verkan af den Höga Stiftarens visa afsigter; om Eders Kongl. Maj:t i de skrifter Akademien belönt, eller hennes egna Ledamöter författat, finner råda vördnad och kärlek för Religionen, för Thronen, för Fäderneslandet, Sanningen och Dygden, hoppas Akademien, att Eders Kongl. Maj:t dömmer henne värdig fortfarandet af det nådiga hägn, som redan gjort Eders Kongl Maj:t till hennes andra Välgörare, och hos hennes medlemmar med den undersåtliga tacksamheten förenat den enskilta. Detta, allernådigste Konung! är det käraste föremål för