Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/317

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
215
Kolossos - - Colossus (colosse.)
Krokodilos  - - Crocodilus.
Krystallos - - Crystallus.
Krokos - - Crocus (saffran.)
Kycklos - - Circulus (cirkel).
Kyknos - - Cygnus (Cygne.)
Koma - - Coma (hår.)
Klangä - - Clangor

(dån, ljud, hvaraf vårt Klang.)

Kontos - - Contus (båtshake.)
Kranon - - Cranium (crâne.)
Kokkys - - Cuculus (Kuku. hvarifrån cocu.)

Grekiskan var, som nyss sades, Roms fransyska, latinska språket deremot ännu i sin första grad af uppodling; emedlertid ansågs af ingen för orimligt eller olärdt, att skrifva de antagna grekiska orden med det latinska språkets egna staf-tecken, och att undvika en, främmande bokstaf, som ej vanligen brukades i den latinska stafningen. Man gjorde detta ej allenast i ord, som lånades af grekiskan, men äfven i personers och orters namn, så snart de i romersk skrift förekommo. Kimon skrefs Cimon; Kallimachus, Callimachus; Kyklades, cyclades; Kilikeia, cilicia; Kypris, cypris. På detta sätt blef snart det latinska språket icke mera, som vårt, ett brok-verk af inhemska och främmande ord, åtskilda för ögat genom olika